Kasım'da yitirdiğimiz yoldaşlarımızı anıyoruz

15 Kasım 2012
Kasım'da yitirdiğimiz yoldaşlarımızı anıyoruz

Türkiye Komünist Partisi 1920 İstanbul İl Merkezi olarak Kasım ayında yitirdiğimiz yoldaşlarımızı 16 Kasım 2012 Cuma günü gerçekleştireceğimiz törenlerle anıyoruz.

Partimizin Atılım dönemi Merkez Komitesi Genel Sekreteri İsmail Bilen'in (Marat yoldaş) ve işkencede öldürülen Merkez Komite üyesi ve aynı zamanda İstanbul İl Sekreteri olan Mustafa Asım Hayrullahoğlu'nun (Deniz yoldaş) anmasını Kulaksız Mezarlığı'nda Hayrullahoğlu'nun mezarı başında yapacağız.

Faşistler tarafından vurularak öldürülen TKP üyesi ve Türkiye öğretmen hareketinin önderlerinden, Birlik Dayanışma hareketinin kurucularından, Talip Öztürk'ün (Orhan Tok yoldaş) ve TKP üyesi, 1980 öncesi yayınlanan Savaş Yolu Dergisi'nin ilk yazı işleri müdürü, faşistler tarafından kaçırılıp işkenceyle öldürülen Ali İhsan Özgür yoldaşın anmaları ise Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda bulunan mezarları başında gerçekleştirilecek.

Mücadeleye devam zaferimizin teminatıdır
İlk olarak TKP'nin Atılım dönemi sekreteri İsmail Bilen (Marat) yoldaşımızı anacağız. Rize'de doğan Bilen yoldaş, rüşdiye eğitiminin ardından, ailesi ile göç ettiği İstanbul'da motor makinistliği yaptı. 1922 yılında TKP'ye katılan İsmail Bilen Türkiye'nin birçok yerinde işçiler arasında örgütlenme çalışmaları yürüttü. Kore'ye asker gönderilmesine karşı mücadelede ve Bizim Radyo'nun kurulmasında önemli çalışmalar yapan Bilen yoldaş Atılım dönemi genel sekreteriydi. Bu dönem TKP’nin, tarihindeki en kitlesel ve en yoğun siyasi faaliyet yürüttüğü bir dönemdi. Bilen yoldaş 12 Mart’ın ardından gerek yurtiçi, gerek yurtdışında TKP’ye yönelen kesimlerin partiye katılmasını ve partinin yeniden güçlenmesini sağladı. Partiye katılan ve partinin kadro yapısını tamamen değiştiren yeni bir kuşağın hem örgütlenmesinde, hem de parti geleneğinin bu kuşak üzerinden yeniden üretilmesinde çok önemli bir işlev üstlendi. Bilen yoldaş 12 Eylül faşit darbesinden 3 yıl sonra sonra 18 Kasım 1983 tarihinde yaşamını yitirdi. Bozışık yoldaşın  “Mücadeleye devam zaferimizin teminatıdır” sözünü tutarak Bilen yoldaşı anıyoruz.

İnsan onurunu çiğnetmeyen bir devrimci
Bilen yoldaşın anmasından sonra yorulmak bilmez, yiğit ve örgütçü yoladışımız Mustafa Asım Hayrullahoğlu'nun (Deniz yoldaş) mezarı başında olacağız. Deniz yoldaş yaşamının son dakikasına kadar aldığı görevleri cesurca ve özveriyle yerine getirmeyi alışkanlık hâline getiren direngen, inancını sonuna kadar koruyan yiğit bir devrimciydi. 1948 yılında Diyarbakır'da doğan Deniz yoldaş, gençlik yıllarından başlayarak sosyalizm mücadelesine katıldı. Fikir Kulüpleri Federasyonu ve Doğu Devrimci Kültür Ocakları'nda çalıştı. TİP'e üye oldu. 1969 Sungurlar direnişine ve bir dizi işçi direnişine katıldı. 15-16 Haziran 1970 eylemi sürecinde Tekel Gerçek gazetesinin yayımlanmasında aktif görev yaptı. 1973'de TKP'ye girdi ve İstanbul örgütünde değişik görevlerde bulundu. 14 Kasım 1982'de İstanbul 1. Şube görevlilerince gözaltına alındığında Merkez Komitesi üyesi ve İstanbul İl Komitesi sekreteriydi. Ağır işkencede yüksek insan onurunu çiğnetmedi, partisini ve yoldaşlarını korudu, canını verdi. 15 ya da 16 Kasım sabahı 1. Şubede gördüğü işkenceler sonucu yaşama gözlerini yumdu ve sessizce Kasımpaşa Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldü. O, tüm görevleri ölünceye dek büyük bir özveri ve yetenekle, cesaretle yerine getiren, yoldaşlarıyla insancıl, sıcak ilişki kuran bir insandı. Bu yanıyla O'nu tanıyanların yüreğinden silinmeyecektir. Mustafa Asım Hayrullahoğlu'nu, ölümünün 30. yılında, bağlı olduğu yüksek ilke ve ülküleri yaşatma kararlılığı içinde saygıyla anıyoruz.

Talip öğretmen öğretmeye devam ediyor
Daha sonra Türkiye öğretmen hareketinin saygın önderlerinden Talip Öztürk (Orhan Tok) yoldaşımızı anacağız. Talip Öztürk 1947'de Erzurum'un merkez Toparlak Köyünde doğdu. Erzurum Eğitim Enstitüsü'nde okudu. İki yıl çobanlık, altı yıl da işçilik yaptı. Ardından Kütahya Simav Çiftköy ortaokulunda üç yıl çalıştı. Türkiye Öğretmenler Sendikası yönetiminde bulunduğu sürece öğretmen hareketinin demokratik hak ve özgürlükleri savunma temelinde eylem yürütmesi için özveriyle çalıştı. 1973'ten sonra öğretmen hareketi içinde gelişen Birlik-Dayanışma grubu içinde yeraldı. 1976'da İstanbul TÖB-DER şube Başkanlığı'na seçildi. Giderek Türkiye öğretmen hareketinin önderleri arasında yer aldı. 16 Kasım 1979'da görevli olduğu okuldan bir grup arkadaşıyla çıktıktan sonra faşistlerce öldürüldü. Türkiye öğretmen hareketinin önderlerinden Talip Öztürk'ü ölümünün 33. yıldönümünde saygıyla anıyoruz.

Bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm kavgasında bir öncü
Aynı gün anacağımız bir diğer yoldaşımız Ali İhsan Özgür. Ali İhsan yoldaşımız Sinop'un Ayancık ilçesindendi. Galatasaray Lisesi'nde okuduğu dönemde, 16-17 yaşlarında sosyalizm yoluna girdi. 1973 sonrasında bir yandan İktisat Fakültesinde öğrenciler içinde, öte yandan Eyüp Halkevi'nde, Gaziosmanpaşa'da çalıştı. TSİP ve Genç Sosyalistler Birliği üyesi oldu. Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Kavgasında Öncü gazetesinin yazıişleri müdürlüğü görevini üstlendi. Ardından İlerici Gençler Derneği üyesi oldu, TKP saflarına katıldı. Politika gazetesinde sürdürdüğü gazeteciliğini Savaş Yolu yazıişleri müdürlüğü izledi. Ancak Ali İhsan, Savaş Yolu'nun ilk sayısını göremedi; 21 Kasım 1978'de Fenerbahçe'de bir arabanın içinde battaniyeye sarılı olarak bulundu. Savaş Yolu çıktığı sürece Ali İhsan'ın adı, künyesinde bir onur abidesi olarak durdu. Ali İhsan insan sevgisiyle dolu, yorulmak bilmez, şakacı, özverili, dost canlısı bir insandı. Yoldaşımızın anısı mücadelemizde yaşatacağız

Anıları mücadelemizde yaşayacak
Yarın kavga seslerini okullara, fabrikalara, tarlalara yayan ve yaşamlarının son anına kadar sınıfın kızıl bayrağını dalgalandıran yoldaşlarımıza verdiğimiz sözümüzü yineleyeceğiz. Anıları mücadelemizde yaşayan bu yiğit yoldaşlarımızdan aldığımız bayrağı daha da yükseltiyoruz, yükselteceğiz. İşçi sınıfı Bilenlerini, Hayrullahoğullarını, Talip Hocalarını, Özgürlerini yaratmaya devam ediyor, kavgayı zafere doğru taşıyor.