Kongreler

Türkiye işçi sınıfının partisi, Türkiye'nin en eski ve köklü partisi 1920 TKP, konferans ve kongre sürecini 3 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da bulunan Altınokta Körler Derneği'nde gerçekleştirdiği Genel Kongre ile tamamladı. Toplumcu Kurtuluş Partisi, bu tarihî kongre sürecini ilk olarak ilçe ve il örgütlerinin yaptığı…
Türkiye işçi sınıfının partisi, Türkiye'nin en eski ve köklü partisi Türkiye Komünist Partisi 1920, konferans ve kongre sürecini 3 Ocak 2016 tarihinde Ankara'da bulunan Tüm Bel-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği Genel Kongre ile tamamladı. TKP 1920, bu tarihî kongre sürecini ilk olarak ilçe ve il örgütlerinin…
TKP 1920 yeni mücadele dönemine yönelik hazırlıklarını her alanda sürdürüyor. 2 Şubat 2014 Pazar günü Ankara'da toplanan Olağan Genel Kongre'de başta örgütlenme ve mali atılım gibi konularda önemli kararlar alan Parti'nin program ve tüzüğünde de kısmi değişiklikler yapıldı. Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın eseri olan…
Türkiye işçi sınıfının partisi, Nâzım Hikmet'in deyişiyle “en büyük ustalığımız, en ince hünerimiz” Türkiye Komünist Partisi 1920, konferans ve kongre sürecini 2 Şubat 2014 tarihinde Ankara'daki Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği Genel Kongre ile tamamladı. TKP 1920, bu tarihi kongre sürecini ilk olarak ilçe ve il…
TKP 1920 1. Olağan Kongre Danışma Konferansı Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen temsilcilerin katılımıyla 26 Ocak 2014 tarihinde İstanbul’da toplanarak aşağıdaki değerlendirmeleri yapmış, çeşitli konularda kararlar almıştır. Halkların direnişi sosyalizm umudunu büyütüyor Emperyalist kapitalist sistemin tek…
Partimiz TKP 1920'nin tüzük gereği iki yılda bir yapılması gereken olağan genel kurulunun, gerçekleştirilmesi planlanmış olup bu amaçla 1. Olağan Genel Merkez Genel Kurulu'nun 1 Şubat 2014 Cumartesi saat 12.00'de (ilk toplantı), parti genel merkez adresinde (Selanik 1 Cd. Limoncuoğlu İşhanı No:23 Kat 5 D17 Kızılay /…