1920 TKP 3. Olağan Kongresi yapıldı

05 Şubat 2019
1920 TKP 3. Olağan Kongresi yapıldı

Türkiye işçi sınıfının partisi, Türkiye'nin en eski ve köklü partisi 1920 TKP, konferans ve kongre sürecini 3 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da bulunan Altınokta Körler Derneği'nde gerçekleştirdiği Genel Kongre ile tamamladı.

Toplumcu Kurtuluş Partisi, bu tarihî kongre sürecini ilk olarak ilçe ve il örgütlerinin yaptığı konferanslarla başlattı. Adım adım ilerleyen Genel Konferans ve Kongre hazırlıkları 3 Şubat 2019 tarihinde 3. Olağan Konferans/Kongre ile tamamlandı. 

Yoklama ile yapılan kongre açılışı, divan seçimi ile devam etti. Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesinde bugüne kadar yitirdiğimiz ve işçi sınıfının zaferi için mücadele eden sosyalizmin yiğit savunucuları için saygı duruşu gerçekleştirildi.

İşçi sınıfı kazanacak!
Gündemin okunmasının ardından açılış konuşması yapıldı. Daha sonra Türkiye ve dünyadaki güncel durum değerlendirildi. Emperyalizm ve kapitalizmin Türkiye işçi sınıfına yönelik saldırıları, Türkiye egemenlerinin işçi sınıfına ve emekçi halkımıza dayattığı sefalet koşullarının kabul edilemez olduğu belirtildi. Kongre delegeleri Türkiye'de son dönemde, özellikle de Amerikancı FETÖ darbesi girişimi sonrasında, yönetenler eliyle belirli sermaye gruplarına kamu işletmelerinin peşkeş çekildiğini ortaya koydu. 

Mevcut iktidar kendi yandaşlarına muazzam bir olanak sağlıyor; muazzam bir talan sistemi sürdürüyor. Tarım alanında kendine yetebilen bir ülke olan Türkiye, belli birkaç tarım ürünü hariç diğer ürünleri ithal ediyor. Ülkede tarım ve hayvancılık çökertilirken Türkiye kapitalizmi krizin yükünü işçi sınıfına yıkmaya çalışıyor. İşten atmalar, konkordato ilanları, fabrika kapatmalar devam ediyor. 

Delegeler sermayenin bütün bu saldırılarına karşı mücadele bayrağının daha da yükseltilmesini kararlaştırdı. 

Yaşasın vatan cumhuriyet emek mücadelemiz!
Kongre delegeleri bu dönemde emperyalizmin saldırılarına karşı vatanın, gerici siyasi iktidarın saltanat ve hilafet sevdasına karşı cumhuriyetin, işbirlikçi sermayenin saldırılarına karşı emeğin savunulmasının önemini vurguladı. Delegeler, Amerika’nın, gericiliğin ve sermayenin boyunduruğunu kıracak gücün proletaryanın ulusal ve uluslararası mücadelesi olduğunu belirttiler. 

Özelleştirmelere, yağma ve talan politikalarına hayır!
Delegeler konuşmalarında ne şeker fabrikalarının ne de Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesini kabul etmediklerini, özelleştirmelere karşı mücadeleyi yükselteceklerini belirttiler. Yapılan konuşmalarda direnen Yves Rocher/Flormar işçilerinin aylardır sendikalı olmak için fabrika önünde direndiği vurgulandı. Cargill işçilerinden Yaşar Holdinge peşkeş çekilen Araç Muayene İstasyonlarındaki Tüvtürk işçilerine, kötü çalışma koşullarına karşı direnen 3. havaalanı işçilerinden Aydın Belediyesinde çalışan işçilere mücadelenin sürdüğü vurgulandı. 

Kahrolsun Amerikan emperyalizmi: Yaşasın Latin Amerika halklarının direnişi 
Memlekette bunlar olurken Amerikan emperyalizmi diğer müttefiklerini de hizaya sokarak halkçı ve ilerici Venezuella'nın üzerine çullanıyor. Küba devriminin önderi Fidel Castro'nun belirttiği gibi, Asya, Afrika ve Latin Amerika halkları ile Rusya ve Çin'in emperyalist üçlüye (ABD, AB, Japonya) karşı birleşmesi, 1980'lerden beri içine itildiğimiz yeni barbarlık çağının karanlığından kurtulmak için zorunlu bir adım olarak gündeme geliyor. Bu tespitten hareketle 1920 TKP var gücü ile Amerikan emperyalizmine karşı Venezuella halkının yanında olduğunu bu Kongre vasıtasıyla bir kez daha ilan ediyor. Dünyada artık siyasi ve askerî olarak Rusya'nın, ekonomik olarak da Çin'in başını çektiği, emperyalist ABD ve hempaları AB ve Japonya'ya karşı bir direniş cephesi oluştuğunu tespit eden 1920 TKP delegeleri, dünya halklarının kurtuluşunun emperyalist cepheye karşı durmakla olacağını vurguladı.

Diren Suriye, Diren Venezuella! Yanındayız!
1920 TKP Kongresi direnen Suriye ve Venezuella halkının mücadelesini destekliyor. Bu dönem emperyalizme karşı direnen halkçı yönetimler ve onlarla birlikte emperyalizmin karşısında konumlanan, emperyalizme karşı duran güçler direniş cephesini oluşturuyor ve emperyalizmin saldırılarına karşı beraber duruyorlar.

NATO'dan çıkılsın! Üslere El Konsun!
Yine özellikle emperyalizmin saldırılarına karşı, NATO karargâhlarında tezgâhlanan gerici ABD-FETÖ darbe girişimi gibi bir melanet önümüzde dururken Türkiye'nin NATO'dan çıkması, ülkemizdeki Amerikan üslerine el konması ve buna yönelik çalışmalar yapılmasının önemi vurgulandı. 1920 TKP delegeleri NATO'dan çıkılması ve ABD üslerine el konması için var gücü ile mücadele edeceklerini ilan ettiler. 

Yeni dönemde 1920 TKP: Örgütlenme en önemli görevimizdir
Konferansın devamında katılımcılar örgütlenme, işçi sınıfına yönelik sendikal ve siyasal çalışma, kadın hareketleri, gençlik hareketleri ve bölge çalışmaları gibi alanlarda fikirlerini sundular. Özellikle bu alanlara yönelik politikaların daha da yoğunlaştırılması üzerinde duruldu. Bu alanlardaki çalışmaların Parti'nin daha da serpilip gelişmesine büyük katkı sağlayacağının altı çizildi.

Türkiye'den katılamayan delegeler ve Avrupalı yoldaşlar mesajlarında örgütlenmenin önemine vurgu yaptılar.

1920 TKP'nin 3 Olağan Konferansı/Kongresi, önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarını karşılamak üzere örgütlenmeye yönelik yeni kararlar aldı. Parti organlarını belirledi.

Büyük bir coşku ile geçen konferans, katılımcıların hep bir ağızdan TKP Marşı'nı söylemeleri ile son buldu.

Devrim mücadelesinin olmazsa olmazları: Antiemperyalizm, antikapitalizm, enternasyonalizm
Partimizin Genel Konferansı/Kongresi, ülke bölge ve dünya tarihinin çok kritik bir dönemecinde toplandı. Türkiye Komünist Partisi'nin 98 yıllık mücadele tarihini daha da ileriye taşıyarak örgütlenmenin ve mücadeleyi geliştirmenin altını çizdi. 

Türkiye proletaryasının devrim partisi, yeni dönemde enternasyonalizm ile yoğrulan antiemperyalist ve antikapitalist mücadelenin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi. Parti bütün emekçileri birlik ve mücadele yoluna çağırdı.