Yeni dönem, yeni atılım

07 Şubat 2014
Yeni dönem, yeni atılım

Türkiye işçi sınıfının partisi, Nâzım Hikmet'in deyişiyle “en büyük ustalığımız, en ince hünerimiz” Türkiye Komünist Partisi 1920, konferans ve kongre sürecini 2 Şubat 2014 tarihinde Ankara'daki Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği Genel Kongre ile tamamladı.

TKP 1920, bu tarihi kongre sürecini ilk olarak ilçe ve il örgütlerinin yaptığı konferans ve kongrelerle başlattı. Adım adım ilerleyen Genel Kongre hazırlıkları 26 Ocak 2014 tarihinde Birleşik Metal-İş Sendikası'nın İstanbul Bostancı'da bulunan Kemal Türkler Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen I. Olağan Genel Kongre Danışma Konferansı ile tamamlandı. Genel Konferansın ardından 2 Şubat'ta Ankara'daki Genel Merkez binasında I. Olağan Genel Kongre yapıldı.

Genel Konferans
26 Ocak sabahı devrim şehitleri adına yapılan saygı duruşu ve hep bir ağızdan okunan Enternasyonal Marşı'yla açılan konferansa ülkenin farklı bölgelerinden gelen delegeler katıldı.

Emperyalizme karşı mücadeleyi yükseltelim
Konferansın ilk bölümünde emperyalist kapitalist sistemin, işçi sınıfına ve dünya halklarına karşı giriştiği topyekün saldırı ele alındı. Bu saldırı karşısında işçi sınıfı ile dünya halklarının büyük direnişi değerlendirildi. Emperyalizmin ve kapitalizmin dayattığı işsizliğin, yoksulluğun, açlığın, yıkımın ve işgallerin son bulması için verilen mücadelenin teorik ve pratik sorunları kapsamlı biçimde irdelendi. İdeolojik, politik ve örgütsel meseleler tartışıldı.

Ortadoğu halkları teslim olmaz
Emperyalist savaş blokunun Ortadoğu halklarını bütün toplumsal ve ulusal kazanımlarından yoksun bırakmayı amaçlayan savaş, istila ve işgal politikaları incelendi. Suriye, Mısır ve Türkiye halklarının emperyalizmin işbirlikçiliğini yapan dinci ortaçağ barbarlığına karşı kahramanca ayağa kalkmasıyla oluşan yeni durumun yarattığı devrimci imkânlar gözden geçirildi. Bu halkların mücadelesi ile Filistin ve Lübnan halklarının siyonist sömürgecilere karşı sabırlı direnişinin ve Kürt halkının köklü eşitlik ve özgürlük yürüyüşünün birleşmesiyle bütün Ortadoğu halklarının birlikte kurtuluş koşullarının yaratılabileceği vurgulandı.

Halk iktidarı için halkla birleşelim
Katılımcılar Türkiye işçi sınıfını, şehir ve köy emekçileri ile ezilen halkları ağır sömürü ve zulüm altında tutan işbirlikçi burjuvazinin gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimine karşı mücadeleyi enine boyuna değerlendirdiler. Mayıs-Haziran 2013 Büyük Halk Direnişi'nin tarihsel önemini, “Gezi”nin güncel gelişmeler üzerine vurduğu damgayı, Erdoğan AKP'si ile Gülen hareketi arasındaki koalisyonun çözülmesini, ABD'nin işbirlikçi rejimi kurtarmak ve olası bir halk iktidarını engellemek için giriştiği manevraları ele aldılar.

Konferans delegeleri, devrimci seçeneğin gerçekleşebilmesi için bütün yurtsever, ilerici, demokrat, devrimci ve sosyalist güçleri kapsayan geniş bir cephenin kurulmasının zorunlu olduğunu belirttiler. Bu hedefe bağlı olarak seçimlerde izlenecek taktik çizgiyi de belirlediler. Emekçi halk kitleleriyle birleşmek yerine emperyalizm ve işbirlikçileriyle uzlaşmayı seçen politik kesimlerin özgürlük ve eşitlik mücadelesini kötürümleştiren yanılgılarını eleştirdiler.

Parti bayrağı daha daha yukarı
Delegeler, özellikle Mayıs-Haziran 2013 Büyük Halk Direnişi ile başlayan süreçte partinin var gücü ile en öne saflarda yer aldığını, partililerin direnişin başından itibaren Taksim Gezi Parkı başta olmak üzere bulundukları her bölgede halk direnişinin içinde yer aldığını belirttiler. Emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmuş bağımsız, demokratik ve sosyalist bir Türkiye'ye kavuşmak için direniş barikatlarında, direniş çadırlarında da emekçi halkla iç içe olmanın vazgeçilmez önemini hatırlattılar.

TKP 1920 delegeleri yaptıkları konuşmalarda işçileri, işsizleri, köylüleri, öğrencileri, memurları, gençleri, kadınları, emeklileri parti saflarına katmanın bütün partililerin asli görevi olduğunu ve bu yönde yapılacak çalışmalara hız verilmesi gerektiğini vurguladılar.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz
Konferansın devamında partimiz TKP 1920'nin kuruluşundan bugüne geçen iki yıllık faaliyetlerinin aktarıldığı Faaliyet Raporu sunuldu. Mayıs Haziran 2013 Büyük Halk Direnisi'nden işçi direnişlerine, partimizin tarihini yaratanları andığımız 28-29 Ocak'lardan işçi grevlerine, il-ilçe kuruluşlarından işçilerle dayanışma ziyaretlerine bugüne kadar gerçekleştirilen faliyetlerin sunumu salondaki coşkuyu daha da artırdı. Faaliyet Raporu delegelerin alkışları eşliğinde kabul edildi.

Faaliyet Raporunun sunumundan sonra Mali Raporun sunumuna geçildi. Partinin gelirlerinin özellikle üye aidatları ve bağışlarından oluştuğu belirtilerek partinin faaliyetlerini daha rahat yürütebilmesi için yeni gelirlere ihtiyacı olduğunun altı çizildi. Bu konuda yeni olanakların nasıl yaratılabileceği tartışıldı.

Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez
Konferansın devamında katılımcılar örgütlenme, işçi sınıfına yönelik sendikal ve siyasal çalışma, kadın hareketleri, gençlik hareketleri ve semt çalışmaları gibi alanlarda fikirlerini sundular. Özellikle bu alanlara yönelik politikaların daha da yoğunlaştırılması üzerinde duruldu. Bu alanlardaki çalışmaların partinin daha da serpilip gelişmesine büyük katkı sağlayacağının altı çizildi.

Enternasyonal dayanışma
Alman Komünist Partisi DKP ile İsveç Komünist Partisi SKP'nin konferans ve kongremize başarılar dileyen devrimci dayanışma mesajları okundu. Yine bu bölümde Almanya, Hollanda ve İsveç'te mücadele veren yoldaşlarımız, tarihi bir an yaşandığını vurgulayarak bundan sonraki görevin TKP 1920'nin mücadelesini bütün işçi sınıfıyla buluşturmak olduğunun altını çizdiler. Yurtdışından yoldaşların yaptığı bu selamlamalar salonda coşkuyla karşılandı.

Örgütlenme hamlesi
I. Olağan Genel Kongre Danışma Konferansı; partinin önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarını karşılamak üzere örgütlenme hamlesi başlatması yönünde karar aldı. Parti organlarının oluşumu ile ilgili tavsiye kararlarını belirledi.

Büyük bir coşku ile geçen konferans, katılımcıların hep bir ağızdan TKP Marşı'nı söylemeleri ile son buldu.

Genel Kongre
Genel Kongre, Genel Konferansın yapılmasıyla biten hazırlık sürecinin sonunda 2 Şubat'ta Ankara'daki Genel Merkez binasında Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Devrim şehitleri için yapılan saygı duruşu ve hep birlikte okunan Enternasyonal Marşı ile açılan kongre, Genel Konferans'ta alınan tavsiye kararlarına uygun bir çalışma yürüttü. Genel Kurul çalışmaları sırasında Almanya'daki yoldaşların videokonferans bağlantısı ile kongreye doğrudan mesajlarını iletmeleri coşkuyla karşılandı.

Önümüzdeki dönemde bir örgütlenme atılımını gerçekleştirme iradesinin karara bağlandığı kongrede partinin yetkili organları belirlendi. Genel Kongre okunan TKP Marşı'yla son buldu.

Yeni dönem, yeni atılım
TKP 1920 Genel Konferansı ve Kongresi, ülke, bölge ve dünya tarihinin kritik bir dönemecinde toplandı. Türkiye Komünist Partisi'nin 94 yıllık mücadele tarihinde yeni bir sayfa açtı. Türkiye proletaryasının devrim partisi, yeni dönemin yeni atılımı için bütün emekçileri büyük birlik ve mücadele yoluna çağırdı.

Birleşik Metal-İş Kemal Türkler Toplantı Salonu ile TKP 1920 Genel Merkezi'nde Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Salih Hacıoğlu, Şefik Hüsnü, Nâzım Hikmet, Reşat Fuat, Zeki Baştımar, İsmail Bilen, Mehmet Bozışık, Bekir Karayel, Mustafa Hayrullahoğlu, Meryem Karakız ile bütün devrim şehitlerimizin, bütün emektarlarımızın anısı; 15-16 Haziran'ları, Atılım Dönemi'ni, 1 Mayıs'ları, Gezi Direnişi'ni yaratanların iradesi ile birleşmişti. Bu birleşim, işçi sınıfımız ve emekçi halklarımız için çağ açıcı sonuçlar doğuracak büyük günlerin habercisi olarak tarihe geçecek.