Obama seçildi

07 Kasım 2012
Obama seçildi

Amerika'da yapılan başkanlık seçimini şimdiki başkan Barack Obama kazandı. Obama, ABD dolar milyarderleri şebekesinin dünya halklarına ve bizzat Amerikan halkına karşı emperyalist diktatörlüğünün başında dört yıl daha kalacak.

Obama başkanlıkta geçirdiği dört yılda yaptıklarını önümüzdeki dört yılda da yapmaya devam edecek. Dünya halklarını da, Amerikan halkını da daha büyük savaş bütçesi, daha çok sömürge seferi, daha çok saldırı, daha çok sömürü, daha çok kan, daha çok yoksulluk, daha çok işsizlik, daha çok felaket, daha çok yalan, daha çok karanlık bekliyor.

Obama seçimi kazandığı belli olduktan sonra yaptığı konuşmada, “Amerika'nın dünya liderliği devam edecek. Amerika'nın geleceği konusunda hiç bu kadar umutlu olmamıştım” dedi. Yanılıyor. Ne yaparsa yapsın, ABD'nin gerilemesini durduramayacak. Daha çok saldırganlık daha çok başarı anlamına gelmeyecek. Dev bankaların ve tekellerin karanlık planları ters tepecek. Dünya halkları Amerika'nın sömürgeci savaşlarına karşı direnecek, bu mücadele süreci içinde yeni devrimlerin temellerini atacak.

Obama, tarihe ABD emperyalizminin ilkesiz ve yalancı kâhyası olarak geçecek. ABD emperyalizmi kaybedecek. Kendi sömürü ve zulüm sistemlerinin devamı için “dünya padişahı”nın eteğine sarılan işbirlikçiler de kaybedecek. Türkiye'de de, bölgede de, dünyada da.