Biz Kimiz

09 Eylül 2023
TSP logo

Türkiye Sosyalist Partisi TSP kuruldu. Sosyalist Cumhuriyet Partisi SCP ile Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 TKP  Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu ağır koşulları dikkate alarak ve halkımızın “bölünmeyin, birleşin” çağrısına uyarak birleştiler.

Türkiye Sosyalist Partisi, iki sosyalist parti 1920 TKP ile SCP’nin birleşmesi ve yeni bir devrimci atılımın öznesini oluşturmak üzere tek bir yapı olması anlamına geliyor.

Halkımıza söz veriyoruz: Türkiye Sosyalist Partisi şiarlarını toplumsal hayatın gerçeğine dönüştürmek için canla başla çalışacak.

Kapitalist vurgunculuğa asla razı olmayacağız. Halk düşmanı bu düzeni değiştireceğiz.

NATO’dan çıkacağız, Amerikan üslerine el koyacağız. Tam Bağımsız Türkiye’yi kuracağız.

Cumhuriyet kanunlarını uygulayarak tarikatların varlığına son vereceğiz. Orta Çağ kapılarını bir daha açılmamak üzere kapatacağız. Kadın ve çocuk düşmanlığını sileceğiz.

Ulusal kalkınma için planlı ekonomiye geçeceğiz. İşsizliği, pahalılığı, yoksulluğu ortadan kaldıracağız.

Tek kişi istibdadına son vereceğiz. Tek kişi istibdadının temelini oluşturan emperyalist ve kapitalist istibdada karşı halkın egemenliğini kuracağız.

Türkiye’de devrim, bölgede devrim, dünyada devrim istiyoruz.

Halkımıza söz veriyoruz: Sömürülen, ezilen, haksızlığa uğrayan her sınıf, her kesim, her çevre, her kişi yanında TSP’yi bulacak. TSP onlarla birlikte sömürünün, ezginin, haksızlığın ortadan kaldırılması, halkın demokratik iradesinin egemen olması, akıl bilim çağdaşlık, özgürlük eşitlik kardeşlik düzeninin kurulması için çalışacak.

Türkiye Sosyalist Partisi, Ulusal Kurtuluş Savaşımıza ve Cumhuriyet Devrimimize yön veren temel düşünceyi, “Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı bütün ulusça mücadele etmeyi” savunuyor.

Türkiye Sosyalist Partisi, bu amaca ulaşmak için emperyalizme, işbirlikçi kapitalizme ve feodal kalıntılara karşı sosyalistlerin birliğini, sosyalistlerle Kemalistlerin birliğini, bütün ulusal demokratik güçlerin birliğini savunuyor.

Türkiye Sosyalist Partisi, emperyalizme karşı bağımsızlık, gericiliğe karşı laik cumhuriyet, etnik bölünmeye karşı ulusal bütünlük, dolar milyarderleri şebekesinin sınırsız hâkimiyetine karşı toplumcu/kamucu düzen mücadelesinin birbirinden ayrılamayacağını biliyor. Vatan cumhuriyet emek mücadelesi ulusal demokratik devrimin zaferiyle taçlanacak ve işçi sınıfının öncülüğünde bütün ulusal sınıfların ortak iktidarı kurulacaktır. Kurucu Meclisin yapacağı anayasa ile halkın egemenliği, bütün temel haklar ve özgürlükler güvence altına alınacaktır. Ulusal demokratik devrimin zaferi arasız devrimlerle kapitalizme karşı sosyalizmin yolunu açacaktır.

Türkiye Sosyalist Partisi, işçi sınıfımızı, şehir ve köy emekçilerimizi, sosyalist ve yurtsever aydınlarımızı, bütün halkı kendisiyle birlikte yürümeye çağırıyor.

Yolumuz açık olsun!