Ali Kaplan aramızda

23 Kasım 2023

On yedi yıl önce 24 Kasım 2006’da yitirdiğimiz yoldaşımız Ali Kaplan’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Ali Kaplan devrimci 1968 kuşağının öncülerinden biriydi. TKP’nin Atılım döneminde fedakârca sorumluluk üstlenen partili kadrolar arasındaydı. Yaşamını Türkiye halkının kurtuluşuna adamıştı. Gençliğin örgütlenmesinde, tam bağımsız Türkiye için Amerikan emperyalizmine karşı ilk mitinglerin düzenlenmesinde, pamuk üreticisi köylülerin hak arama mücadelesinde, devrimci sanat çalışmalarında, kamu emekçilerinin örgütlenmesinde, demir çelik işçilerinin sendikal ve siyasal örgütlenmesinde öncülük yapmıştı.

İşçi sınıfı ve dostlarının kitle eylemlerinin doruğa ulaştığı devrimci yükseliş dönemlerinde sosyalist inançları doğrultusunda coşkuyla mücadele eden Ali Kaplan, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 faşist darbeleri döneminde de inançlarının bedelini hiç yüksünmeden ödedi. İşkence ve eziyete metanetle katlandı, hapishanelerde sabırla direndi. Düşüncelerinden vazgeçmedi. Yaşam sevincini en zor koşullarda bile korudu. Bağımsızlığı, devrimi, sosyalizmi, işçilerin ve emekçilerin kapitalist sömürüden kurtuluşunu yaşam nedeni bildi. Yurtseverliğini her zaman enternasyonalizmle birleştirdi. Dil, din, etnik köken ayrımı yapmadı. Filistin halkıyla, bağımsızlık ve devrim için mücadele eden Asya, Afrika, Latin Amerika halklarıyla dayanışma içinde oldu.

Ali Kaplan’ın anısı örnek bir partili, örnek bir devrimci olarak vatan cumhuriyet emek mücadelesinde yaşıyor.