Yaşasın Cumhuriyet

Haberler
27 Ekim 2017

29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 94. yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde harekete geçen Türkiye halkı

- Emperyalist işgale karşı ulusal kurtuluş savaşını başarıya ulaştırarak Türkiye'nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü sağladı.

- Padişahlığa son vererek halkın egemenliğini ilan etti. Kişi yönetimi yerine Meclis yönetimine geçti. Saraya, beylere, ağalara kul edilen insanlarımızın eşitliğini tanıdı, yurttaş haklarını getirdi.

- Halifeliğe son vererek laikliği benimsedi. Ortaçağ hurafelerinin devlet işlerine ve toplum yaşamına hükmetmesinin yolunu kapadı, aklın bilimin ve çağdaşlığın yolunu açtı. Medreseleri kapatıp modern eğitime geçti.

- Kadın haklarını kabul etti. Kadınların toplum yaşamının her alanında eşit ve özgür yurttaş olarak yer alması mücadelesinin önünü açtı.

- Barış ilkesini benimsedi. Komşu halklarla eşitliğe ve karşılıklı faydaya dayanan dostluğu sağladı.

Değerli yurttaşlar,

İşçiler, şehir ve köy emekçileri, aydınlar, kadın erkek, genç yaşlı yurttaşlar Cumhuriyetin getirdiği bu hakları sonraki yıllarda sabırlı bir mücadele vererek sosyal kazanımlarla pekiştirdiler. Anayasaya Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız, demokratik laik sosyal hukuk devleti olduğu ilkesini yazdırdılar.

Ne var ki, emperyalizmle işbirliği yapan gerici iktidar sahiplerinin sinsi saldırısı sonucunda bugün Cumhuriyetin bütün kazanımları tehlikeye düşmüş bulunuyor.

- Bağımsızlığımız ve bütünlüğümüz ABD-NATO güdümlü gerici, darbeci ve bölücü terör çetelerinin ağır saldırısı altında.

- Cumhuriyet Anayasasına aykırı olarak halkın egemenliğine son veriliyor, Meclis yönetimi yıkılıyor. Türkiye'nin kaderi tek kişiye teslim edilerek padişahlığa geri dönülüyor.

- Laiklik delik deşik edilerek Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketine çevriliyor. Aklın bilimin çağdaşlığın yerini hurafeler alıyor, modern eğitim yerine imam hatip okulları ve medreseler dayatılıyor.

- İşçilerin, çiftçilerin, küçük üreticilerin bütün hakları gasp ediliyor. Emperyalizmle gümrük birliğine girilerek tarım ve sanayi yok ediliyor, özelleştirmeler ve taşeronlaştırma yoluyla bütün toplum yabancı ve yerli küçücük bir vurguncular oligarşisinin kölesi durumuna düşürülüyor. İşsizliğe mahkûm edilen gençlik geleceksiz bırakılıyor. Sömürüyü ve yoksulluğu kader sayan sadaka toplumu yaratılıyor.

- Kadınlar köleleştiriliyor, cinayet, şiddet ve baskıyla toplum yaşamının dışına itiliyor, yaşamı ve ufku evle sınırlandırılıyor.

Değerli yurttaşlar,

Cumhuriyetimizin 94. yılında bütün kazanımlarımıza sahip çıkmak vazgeçilmez bir önem taşıyor. Bütün yurttaşlarımızı Cumhuriyeti savunmaya çağırıyoruz.

Cumhuriyeti savunmak, bağımsız ve bütün vatanı savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, laik ve demokratik Türkiye'yi savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, işçi ve emekçi haklarını savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, kadın haklarını savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, gençliği, çocukları savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, çiftçileri, küçük üreticileri savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, bağımsız tarım ve sanayiyi korumak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, toplumcu ekonomiyi savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünlüğünü savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, ayaklar altına alınan düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, emperyalizmin uzantısı gerici, darbeci ve bölücü terör çetelerine karşı ilan edilen olağanüstü hâlin ilerici yurtsever insanları tasfiye etmek için kullanılmasına son vermek, olağanüstü hâli ve keyfî olağanüstü hâl kararnamelerini kaldırmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, NATO'dan çıkmak, Amerikan üslerine el koymak, emperyalist saldırıya karşı direnen Suriye, Irak, İran ve Rusya'yla kesin dostluk kurmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, bütün ulusal demokratik güçlerin ortak iktidarını, antiemperyalist birleşik halk hükümetini savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı zafer kazanmaya cesaret etmek demektir.

Türkiye Cumhuriyetinin 94. yılında, haydi Cumhuriyeti savunmaya!
 
Bildirinin PDF halini indirmek için tıklayınız.