AKP ülkeyi felakete sürüklüyor

Bildiri
27 Ağustos 2013

İç ve dış politikada bugüne kadar el attığı her konuyu eline yüzüne bulaştıran AKP, ülkeyi çok daha ağır bir felaketin göbeğine sürüklüyor. Emperyalist blokun “kimyasal silah” bahanesiyle Suriye'ye karşı savaş naraları atmasını sevinçle karşılayan AKP, BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan da bu savaşa katılmaya hazır olduğunu açıkladı. Yani, AKP, uluslararası hukuku göz göre göre çiğneyerek emperyalist ve siyonist haydutların savaş suçuna ortak olacağını ilan etti.

Halk savaş istemiyor
Türkiye'nin işçileri, emekçileri, sade yurttaşları Suriye'ye karşı savaşa karşı olduklarını iki buçuk yıldır hem sözleriyle, hem eylemleriyle ortaya koydular. 31 Mayıs'ta AKP'ye karşı ülke çapında ayağa kalkan Türkiye halkının Mayıs-Haziran isyanına yol açan en önemli nedenlerden birisi, AKP'nin, Türkiye'nin güney sınırlarını Suriye'ye karşı İhvancı ve El Kaideci terör çetelerinin üssü hâline getirmesiydi.

Türkiye halkı emperyalizmin, siyonizmin ve petrol şeyhlerinin aşağılık çıkarları uğruna Suriye'nin çökertilmesini asla istemiyor. İnsan ciğeri yiyen vahşi çetelerin ortaçağ yobazlığına razı olmayan bütün sade vatandaşları; laikleri, yurtseverleri, Alevileri, Şiileri, Hıristiyanları, Kürtleri, Süryanileri katletmesini kesinlikle reddediyor.

Suriye'nin anlam ve önemi
Türkiye halkı, Suriye'nin bölgede emperyalizme ve siyonizme karşı direnişin merkez ülkesi olduğunu biliyor. Suriye'nin çökmesi durumunda, Lübnan ve Filistin direnişinin de ağır darbe yiyeceğini; Türkiye, Irak, İran ve Mısır halklarının emperyalist ve siyonist haydutlar karşısında stratejik bir darboğaza sürükleneceğini biliyor.

Büyük Ortadoğu Projesi
Türkiye halkı, Suriye'ye karşı emperyalist savaşın, Büyük Ortadoğu Projesi'ni gerçekleştirme yolunda kilit bir adım olduğunu biliyor.

Bu proje, bölge halklarını etnik ve mezhepsel temelde birbirine düşman kukla devletçiklere bölmeyi; siyonist İsrail'i bölge halklarının tepesinde tek muhafız olarak bırakmayı; bölgenin petrol, doğalgaz ve su gibi doğal kaynaklarını Amerikan, Avrupa ve Japonya kapitalist banka ve holdinglerinin mutlak tekeline vermeyi öngörüyor.

Türkiye halkı, dünya dolar milyarderleri şebekesinin çıkarlarına uygun bu projede kendisinin, tıpkı bölgenin diğer kardeş halkları gibi, sömürge kölesi olarak kullanılacağını biliyor.

Türkiye halkı, bu projenin bölgede çağdaşlığı, laikliği, aydınlığı, kadın haklarını, işçi haklarını, çocuk haklarını, sosyal adaleti, bağımsızlığı, egemenliği, özgürlüğü, sosyalizmi bitirme projesi olduğunu biliyor.

Felaketi durduralım
Emperyalizmin, siyonizmin ve gericiliğin hizmetine koşulan AKP'nin dış politikası, Türkiye halkına sadece felaket getirdi ve getiriyor. Zorbaların çıkarı için yürütülen haksız bir savaşta ölüme sürüklenmek istemeyen bütün halkımızı AKP'nin felaketli politikasını durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Suriye dostumuz ve kardeşimizdir. Savaş istemiyoruz. Emperyalizm, siyonizm ve gericilik için ölmek, öldürmek istemiyoruz.

Suriye'ye karşı savaş, uluslararası hukuka ve anayasaya aykırıdır. Hakkın, hukukun, adaletin, vicdanın yanında olalım.

Bütün partiler, bütün sendikalar, bütün dernekler, bütün kamu görevlileri; tepeden tırnağa suç teşkil eden bu savaşa karşı derhal sesimizi yükseltelim. Emperyalist savaş blokunun hem savcı, hem hakim, hem cellat rolünü üstlendiği uğursuz senaryoda cinayete ortak olmayalım.