21 Mart halkların dayanışma günü

Haberler
21 Mart 2016

21 Mart Kürt halkının ulusal bayramı Newroz'dur. 21 Mart Batı Asya ve Orta Asya halklarının bayramı Nevruz'dur. 21 Mart Dünya Irkçılıkla Mücadele Günü'dür. 21 Mart hepimize kutlu olsun.
 
21 Mart Türkiye, bölge ve dünya halklarının dayanışma günüdür. 21 Mart özgürlük, eşitlik ve kardeşliktir. 21 Mart “aşımıza ekmeğimize göz koyanlar”a karşı isyandır. 21 Mart zulûm karşısında baş eğmeyen, “künyemize kazınmış” insanlık onurudur. 21 Mart “ağulardan süzülmüş” sabırdır. 21 Mart karanlıktan kurtuluştur, yeni gündür, aydınlıktır. 21 Mart kışın sona ermesi, baharın başlangıcıdır. 21 Mart ölümün alt edilmesidir, hayattır. 21 Mart emektir, kıtlıktan kurtuluştur, bolluk ve berekettir.
 
Newroz Pîroz Be
Newroz zalim hükümdar Dehak'a karşı Demirci Kawa tarafından yakılan isyan ateşinin Kürt halkını sararak bugüne taşınmasıdır. Newroz, Kürt işçi ve köylülerinin sömürücü egemenlere karşı direnişidir. Newroz Kürt ulusal özlemlerinin taşıyıcısıdır, özgür ve eşit yaşama iradesidir. Newroz onurlu barıştır.
 
Yaşasın Nevruz
Nevruz, her yıl doğanın yeniden uyanışını, kışın ve karanlığın sona erişini, baharla gelen aydınlığı ve bereketi, sabırlı ve direngen emekçilerin dayanışmayla kazandığı zaferi kutlayan Batı Asya ve Orta Asya halklarının ortak bayramıdır. Nevruz Suriye, Irak, İran, Filistin, Lübnan, Afganistan, Kafkasya ve Orta Asya halklarının varlıklarını, kültürlerini, vatanlarını, toplumsal değerlerini koruma ve bütün dünya halklarıyla barış içinde yaşama iradesidir.
 
Kahrolsun Irkçılık
21 Mart 1960'ta Güney Afrika'nın o dönemdeki ırkçı beyaz yönetimi, ırk ayrımcılığını protesto eden karaderili halka ateş açarak 69 kişiyi öldürdü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, o dönemdeki sosyalist ve bağlantısız ülkelerin ortak girişimiyle 26 Ekim 1966'da 21 Mart'ı Dünya Irkçılıkla Mücadele Günü olarak ilan etti. 21 Mart dili, inancı, kültürü, ulusu, ırkı, rengi nedeniyle ayrımcılığa uğratılan bütün halkların dayanışma ve mücadele günü oldu.
 
Hayat kazanacak
Türkiye, bölge ve dünyada 21 Mart'ı emperyalizmin ve kapitalist işbirlikçilerinin işçi sınıfına, şehir ve köy emekçilerine, ezilen halklara, bütün sade insanlara saldırdığı koşullarda kutluyoruz. Emperyalistler ve sömürgeciler, NATO ve uzantıları, maşa olarak kullandıkları terör çetelerini halklarımızın üzerine sürüyor. Sömürü ve zulûmden kurtulma, eşitlik ve özgürlük içinde birlikte kardeşçe yaşama irademizi katliamlarla kırmaya çalışıyor.
 
21 Mart 2016, bu uğursuz çabanın yenileceği, dünya halklarının zafere kavuşacağı, insanlığın binlerce yıllık ortak değerlerine dayalı hayatın hükümranlığını duyuracağı günlerin müjdecisi olsun.