1 Mayıs 2024

30 Nisan 2024
1 mayıs 2024 - istibdat yenilecek halk kazanacak pankartı

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayısta işçi sınıfı ve dostları yine bayraklarıyla gelecekler, her ülkede alanları rengârenk dolduracaklar. Sömürüsüz bir dünyada insanca yaşama özlemlerini haykıracaklar. Kapitalizme, emperyalizme, sömürgeciliğe, feodalizme, ataerkine teslim olmayacaklarını, eşitlik özgürlük kardeşlik dünyasını mutlaka kuracaklarını bir kez daha ilan edecekler.

Değerli Halkımız,

Ne Ezilen Ne Ezen Toplumcu bir Düzen şiarını benimseyen Türkiye işçi sınıfı ve dostları ülkemizde de dünyada da sömürücü egemenlerin hiçbir baskısına baş eğmeyecektir.

1 Mayıs sosyalizmdir, sömürülmeyen emektir.
1 Mayıs özgür yurttaşların birliğidir, laik demokratik cumhuriyettir.
1 Mayıs ulusal bağımsızlıktır, özgür vatandır.
1 Mayıs eşitlik için mücadele eden mutlu kadınlardır.
1 Mayıs yaşam sevincini doyasıya tatmak isteyen sevgili çocuklardır.
1 Mayıs onurlu mutlu yaşam için mücadele eden bilge emeklilerdir.
1 Mayıs geleceğini kazanmak için mücadele eden kahraman gençlerdir.
1 Mayıs işsizlikten kurtulmak isteyen başı dik insanlardır.
1 Mayıs tarlasında insanca çalışarak bereket üretmek isteyen sabırlı çiftçilerdir.
1 Mayıs çarşıda pazarda yüzü gülen halka hizmet etmek isteyen çalışkan esnaftır.
1 Mayıs planlı kalkınma yoluna girmiş mutlu bir ülke kurmak isteyen yılmaz aydınlardır.
1 Mayıs emperyalizme, sömürgeciliğe, siyonizme, NATO’ya karşı mücadele eden bütün halklardır. Özgür Filistin, özgür Suriye, özgür Afrika, özgür Asya, özgür Latin Amerika’dır.
1 Mayıs özgür ülke, özgür dünyadır.
1 Mayıs devrimdir.

Saygıdeğer emekçiler,

Seçimlerde milyonlarca insanın daha kendisinden yüz çevirdiğini gören istibdat, işsizliğe pahalılığa yoksulluğa açlığa razı olmayacağını ortaya koyan halka gözdağı vermek için anayasayı hukuku kanunları açıkça çiğniyor. Anayasa Mahkemesinin apaçık ve herkesi bağlayıcı kararını yok sayıyor, İstanbul’da Taksim Meydanını 1 Mayısı kutlamak isteyen emekçilere kapatıyor.

İşçi sınıfı ve dostları istibdadın bu provokasyonunu boşa çıkaracaktır. Taksim Meydanından asla vazgeçmeyiz. İstibdadın zorbalığına karşı Her Yer Taksim, Her Yer Direniş bilinciyle hareket ederiz. Bizler özgür emekçi yurttaşlarız. Hukuksuzluğa karşı hukuku savunuruz. Baş eğmeyiz, zorbalara eninde sonunda baş eğdiririz.

Özgür emekçi yurttaşlar olarak diyoruz ki: İstibdat yıkılacak, halk kazanacak.
Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın 1 Mayıs 2024!