AKP iktidarı milyonlarca çocuğu, genci ve onların ailelerini; yani, toplumun bütününü ilgilendiren genel eğitim sistemini kökten geriye götürecek bir adım için harekete geçti. Başta eğitim sendikaları olmak üzere toplumun hiçbir kesimiyle tartışılmadan bir oldubittiyle Meclis'e sevkedilen tasarı işçi sınıfının, emekçi halkların, kadınların, aydınların, çocukların ve gençlerin uzun soluklu mücadelesiyle yirminci yüzyıl boyunca elde ettiği bütün hakları geri alma amacını taşıyor.

Birkaç gün önce (18 Şubat 2012 Cumartesi) Türkiye Komünist Partisi’nin Genel Merkezine SİP yönetimince düzenlenen organize saldırıyı tüm ülke izledi. Olayın ardından bu grup tarafından yazılanlar en az yaptıkları bu korkakça fiziki saldırı kadar acz ve yalan doluydu. Bu gruba ait internet sitelerinde çıkan yazılar Türkiye sosyalist hareketi tarihine kara bir leke olarak geçti.

ÜLKENİN EN ESKİ PARTİSİ TKP, KÜLLERİNDEN TEKRAR DOĞDU

1920 yılından bugüne dek kesintisiz bir şekilde emekçilerin kurtuluşu için mücadeleye devam eden Türkiye Komünist Partisi (TKP), resmi kurumların bütün engellemelerine ve SİP yönetiminin AKP ile yaptığı açık işbirliğine rağmen, küllerinden tekrar doğmuş ve inşa sürecine girmiştir.

TKP adını çalarak dünya komünist hareketindeki hiçbir fırtınalı bölünmede bile görülmemiş bir siyasi hırsızlık yapan SİP yöneticileri, bir de utanmadan etikten söz ediyorlar. Şahabettin Bakırsan yoldaşımızdan aldıklarını iddia ettikleri bir imza ve Ali Eriş yoldaşımızdan aldıklarını iddia ettikleri bir açıklamayla tafra satıyorlar.

SİP yönetimi bugün (7 Şubat 2012 Salı) yaptığı ibretlik açıklamada, düzen kurumlarıyla çevirdiği kirli oyunu tevil yollu itiraf ederken, yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali TKP Kurucular Kurulu'na saldırıyor.
SİP yöneticileri, işi saflığa vurarak "Partimizin adını başkalarıyla paylaşmadığı için suçlanması anlaşılmaz bir durumdur" diyorlar.

Türkiye Komünist Partisi'nin kendi programı ve adıyla kurulmasını bugün için engellediler.
Bu hukuksuzluğu yapan ve bundan fayda uman herkese hatırlatıyoruz:
Saati asla geriye döndüremeyeceksiniz. Komünistler TKP adını yasal, demokratik ve meşru olarak kullanacaklardır. TKP'liler yaratıcıdır. İsimlerini geri almasını bilirler.

1920 yılında kurulan ülkenin en eski partisi Türkiye Komünist Partisi (TKP) delegeleri, 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde yaptıkları “TKP Yasal Kuruluş Genel Hazırlık Konferansı”yla yasal partinin son
hazırlıklarını tamamladılar.

Yapıldığı yerden dolayı “Cezayir Konferansı” olarak adlandırılan toplantıda, TKP Yasal Kuruluş Girişimcileri, Parti'nin kuruluşunun Şubat ayı başına yetiştirilmesini kararlaştırdılar.

Sayfalar