Zulüm aylıkları

31 Ağustos 2023

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, iktidar ile kamu emekçileri arasında toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine sözleşmeyi kendi belirledi. Kararını bugün (31 Ağustos 2023) açıkladı.

İktidar ne derse o
Herhâlde hiç şaşırmayacaksınız, Hakem Kurulu iktidarın teklifini milim bile değiştirmeden aynen kabul etti. Böylece hayat pahalılığının bu kadar dayanılmaz boyutlara vardığı koşullarda kamu emekçilerinin ve emeklilerinin aylıklarında 2024’ün ilk altı ayı için sadece yüzde 15, ikinci altı ayı için yüzde 10 artış yaptı. 2025 için belirlediği artış ise ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5’ten ibaret. Emekçileri ve emeklileri barınamaz duruma getiren kira yangınına karşı sendikaların talep ettiği kira yardımından eser bile yok.

Züğürt tesellisi
İktidar çığırtkanlarının “dert etmeyin, enflasyon farkı ödenecek” tesellisinin ise anlamı bulunmuyor. Çünkü enflasyon farkı zaten geçmiş dönemin enflasyon farkı, önümüzdeki iki yılın değil. Ayrıca bu farkı TÜİK gıda, kira, su, elektrik, doğalgaz ve ulaşımın emekçilerin hayatındaki mali ağırlığını dikkate almadan belirliyor.

İş başa düştü
İktidarın kamu emekçilerine ve emeklilerine reva gördüğü bu aylıklar zulümdür. Kabul edilemez. Sözleşmeyi Hakem Kurulunun belirlemesi zaten gerçeği apaçık gösteriyor: Ortada tarafların birlikte oluşturduğu bir sözleşme değil, tek taraflı dayatma var. Grev hakkı yok.  Yetkili sendika iktidarın etkisi altında. Hakem Kurulu iktidarın emrini yerine getiren uysal bir yapı. İktidar İMF’ye gitmeden İMF programı uyguluyor.

Kamu emekçileri, işçi sınıfının diğer kesimleriyle omuz omuza mücadele edecek, bütün emekçilerin ve halkın dayanışmasıyla bu ablukayı kıracaktır. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.