Zulmün katmerlisi

10 Eylül 2013
Zulmün katmerlisi

Suriye'ye karşı emperyalist saldırıyı protesto etmek, Tuzluçayır ve ODTÜ eylemlerine destek vermek için dün (9 Eylül) Antakya'da oturma eylemi yapan halka, AKP muhafızları gaz bombalarıyla taarruz etti. Saldırıda 22 yaşındaki devrimci Ahmet Atakan yaşamını yitirdi. Halk şehidine sahip çıktı. Bugün (10 Eylül) on binlerce kişi Ahmet Atakan'ın cenazesini kaldırdı. AKP muhafızları yine halka saldırdı. Şu anda Antakya gaz bulutu içinde.

Ahmet Atakan'ın öldürülmesini protesto etmek için bugün Türkiye'nin birçok şehrinde halk meydanlara akmaya başladı. İstanbul'da Taksim'e, Gezi Parkı'na ve İstiklal Caddesi'ne yığınak yapan muhafız birlikleri halkın toplanmasına fırsat vermeden saat 19.00'da gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırıya geçti. Beş on kişi bir araya gelir gelmez üstlerine plastik mermi yağıyor.

Saklısı gizlisi kalmadı
AKP'nin artık saklısı gizlisi yok. En doğal demokratik hakkını kullanan, iktidarı barışçı biçimde protesto eden halka saldırmak serbest. Gepegenç insanları gözünü kırpmadan öldürmek serbest. Cinayeti protesto etmek yasak.

Emperyalizmin, siyonizmin ve gericiliğin Suriye'ye saldırması için çığırtkanlık yapmak serbest. İhvancı ve El Kaideci çeteleri silahlandırmak serbest. Barışı savunmak, halkların dostluğunu desteklemek, Suriye-Türkiye kardeşliğinden yana çıkmak yasak. Hukuku savunmak yasak.

ODTÜ'de ormanı korumak, halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını savunmak yasak. Doğa ve şehir talanına karşı çıkan halkı bol bol gazlamak serbest.

Mamak Tuzluçayır'da Alevi toplumunun asimile edilmesi için AKP-Gülen ve işbirlikçilerinin ortak planıyla cemevini caminin içinde eritmek serbest. Alevi toplumunun kendi kültürüne sahip çıkması ve bu oldubittiyi protesto etmesi yasak.

Gayrimeşru iktidar
AKP artık düz zulümle yetinmiyor, zulmü katmerlendiriyor. Gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimi halkı yalanlarla yönetebilme umudunu iyice yitirdi. Artık sadece tomayla, sadece akreple, sadece gaz bombasıyla, sadece plastik mermiyle, sadece biber gazıyla, sadece mermiyle, sadece sopayla, sadece şiddetle, sadece gözdağıyla ayakta durabileceğine karar verdi.

Bir başka deyişle, AKP, artık halkın gözünde meşruiyetini iyice yitirdiğinin farkına vardı ve bu gerçeği kabullendi. Onun için halka bu kadar düşmanca davranıyor.

Ne var ki, bu sarmalın sonu yok. Halk bu kadar katmerli zulme katlanacak değil. 31 Mayıs'tan beri “Hükümet istifa” sloganıyla ayağa kalkan halk, eninde sonunda gereğini yapacaktır.