Yavuz hırsız ev sahibini bastırır (mı?)

07 Şubat 2012
Yavuz hırsız ev sahibini bastırır (mı?)

SİP yönetimi bugün (7 Şubat 2012 Salı) yaptığı ibretlik açıklamada, düzen kurumlarıyla çevirdiği kirli oyunu tevil yollu itiraf ederken, yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali TKP Kurucular Kurulu'na saldırıyor.
SİP yöneticileri, işi saflığa vurarak "Partimizin adını başkalarıyla paylaşmadığı için suçlanması anlaşılmaz bir durumdur" diyorlar.
SİP yöneticilerine bir kez daha hatırlatıyoruz: Hırsızlık hak yaratmaz. Gasp, üzerinden zaman geçtiği için, gasp olmaktan, suç olmaktan çıkmaz.
SİP'in TKP adını gasbettiği tarihte TKP kadroları, "SİP Genel Başkanlığı'na Açık Mektup" (14 Kasım 2001) yazarak bu hırsızlığı açığa vurmuşlardı.Bu isim gasbını asla tanımayacaklarını belirterek "Tarih Sizi Affetmeyecek" demişlerdi.
23 Kasım 2001 tarihinde ise Şahabettin Bakırsan'ın da içinde bulunduğu TKP'liler kollektifi bir basın açıklaması yaparak "SİP'in Çirkin Saldırısını Püskürteceğiz" demişlerdi.
TKP'liler sizin hırsızlığınızı asla tanımadı ve tanımayacak. Siz TKP adını gasbederek, burjuvazinin Türkiye Komünist Partisi'nin onurlu geleneğine, işçi sınıfımızın ve emekçi halklarımızın bugününe ve geleceğine yönelik saldırısına maşa oldunuz. Bunun siyasi bedelini elbette ödeyecek, işçi sınıfımıza, emekçi halklarımıza, devrimci ve ilerici bütün güçlere hesap vereceksiniz.
Ne yaparsanız yapın, hangi oyuna başvurursanız vurun, TKP'liler dünümüzü, bugünümüzü, yarınımızı siz burjuva maşası şovenistlere bırakmaz.