Yaşasın 8 Mart

08 Mart 2023

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü bütün emekçi kadınlara kutlu olsun.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların kurtuluş hareketinin ürünü ve simgesidir.

 

Kadınların kurtuluş hareketi, emeğin sömürüden kurtulması hareketinin ayrılmaz bileşenidir.

Emekçi kadınlar 8 Mart 2023’ü emperyalizmin, işbirlikçi kapitalist oligarşinin ve ataerkil düzenin sömürü ve baskısından kurtuluş mücadelesini ilerletme iradesiyle kutluyor. Ekonomik krizde halkı ezdiği ve ezdirdiği gibi depreme karşı hiçbir önlem almayarak on binlerce insanımızın ölümüne, milyonlarca insanımızın evsiz barksız ve işsiz kalmasına, yoksulluğun daha da yaygınlaşmasına, kadınların sırtındaki yükün dayanılmaz boyutlara yükselmesine yol açan istibdada son verme kararlılığıyla kutluyor.

Emekçi kadınlar, halk seferberliği ile devlet gücünün birleştirilmesini, depreme karşı akıl ve bilim ışığında her türlü önlemin alınmasını istiyor.

Kadınların kurtuluş hareketi, emperyalizme karşı vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü savunuyor.

Kadınların kurtuluş hareketi, feodal ataerkil gericiliğe karşı laik demokratik cumhuriyeti savunuyor.

Kadınların kurtuluş hareketi, işbirlikçi oligarşinin vurgunculuğuna karşı toplumcu düzeni savunuyor.

Kadınların kurtuluş hareketi, işsizlik afetinin en çok kadınları vurduğunu biliyor ve çalışmak isteyen her kadına iş istiyor.

Kadınların kurtuluş hareketi, pahalılığa karşı köklü mücadele istiyor. Elektrik, doğal gaz, su, ulaşım gibi temel hizmetlerin devlet eliyle sağlanmasını istiyor.

Kadınların kurtuluş hareketi, zincir marketlerin devletleştirilmesini istiyor.

Kadınların kurtuluş hareketi, parasız eğitim, parasız sağlık istiyor.

Kadınların kurtuluş hareketi, planlı ulusal ekonomi istiyor.

Kadınların kurtuluş hareketi, ücret ve maaşların insanca yaşamaya yetecek kadar artırılmasını istiyor. İnsanca yaşamaya yetecek ücret ve maaş artışının kaynağı var: Dolar milyarderlerine ve dolar milyonerlerine derhâl servet vergisi getirilsin.

Kadınların kurtuluş hareketi, eşit işe eşit ücret istiyor.

Kadınların kurtuluş hareketi, hayatın her alanında, ev içinde ve ev dışında eşitlik istiyor.

Kadınların kurtuluş hareketi, aileyi toplumsal egemenlik ilişkilerini yeniden üreten bir toplum birimi olmaktan çıkarmak istiyor. Aile sadece sevgi, eşitlik, özgürlük ve dayanışma yuvası olsun.

Kadınların kurtuluş hareketi, feodal ataerkil cinayetlerin ve şiddetin durdurulması için topyekûn seferberlik istiyor.

Kadınların kurtuluş hareketi, ülkemizin savaş kışkırtıcısı NATO’dan derhâl çıkmasını istiyor. NATO, Amerikan emperyalizminin ülkemizi darbelere, gerici ve bölücü teröre mahkûm eden savaş örgütüdür.

Kadınların kurtuluş hareketi, uluslararası finans kapitalin icra örgütü İMF’nin kemer sıkma programlarına başkaldırıyor. Herkese iş sağlayacak ulusal istihdam ve kalkınma seferberliği başlatılmasını istiyor.

Kadınların kurtuluş hareketi, Ortaçağ özlemcisi vurguncu istibdada karşı ulusal birlik hükûmeti istiyor.

8 Mart 2023, kadınların kurtuluş yolunda gücünü daha çok hissettirdiği bir dönemeç olsun.