Türkiye laiktir laik kalacak

02 Mart 2023

Türkiye’de laikliğin ilanının 99. yılındayız. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen üç ayrı kanunla halifelik ile Şeriye ve Evkâf Vekaleti kaldırıldı. Tevhid-i tedrisat (eğitimin birleştirilmesi) yani bilimsel temellerde verilen eğitim, ulusal eğitim olarak kabul edildi. Bu üç kanunla Türkiye laikliği benimsedi.

Laikliğin ilanı, Ulusal Kurtuluş Savaşımız ile bağımsızlığımızı kazanmamızın, 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasının, 29 Ekim 1923’de cumhuriyetin ilan edilmesinin ayrılmaz bir parçası olarak Türkiye devrim tarihinde yerini aldı.

Laiklik en genel anlamıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması; devlet yönetiminin, siyasi hayatın ve toplumsal yaşamın akıl ve bilimin esas alınarak düzenlenmesi demektir. Bu yönüyle laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün teminatıdır. Laik toplumlarda hiç kimse dini inancı olup olmadığına, dini inancı olanlar hangi yoruma, mezhebe bağlı olup olmadığına göre herhangi bir ayrımcılığa uğramaz. Demek ki laiklik tüm farklılıklarımızla birlikte ulusal birlik ve beraberliğimizin, demokratik dayanışmamızın teminatıdır. Laiklik ümmet olmaktan millet olmaya, kul olmaktan yurttaş olmaya geçişin anahtarıdır.

Laiklik dünya devrim tarihinin derslerinden çıkan özgürlük, eşitlik, kardeşlik mücadelesinin deneyimidir.

Laiklik; feodal gericiliğe, ataerkil düzene, kapitalist sömürüye karşı kadın ve çocuk haklarının korunması geliştirilmesi için en önemli dayanaklardandır.  

Karşıdevrimci, feodal, siyasal İslamcı AKP,  iktidar olduğu 20 yıl boyunca bütün kamu görevlilerini liyakatine, eğitimine, bilgi ve deneyimine göre değil; kendisine ne kadar bağlı olduğuna göre belirledi. Devlet yönetiminde ve toplumsal yaşamda akıl, bilim ve çağdaşlığı bir kenara attı. Cumhuriyetin temellerini vurgunculuk, rüşvet ve talan kültürüyle oydu. Sonuçta afet anında bile yurttaşlarının yardımına koşamayan çürümüş bir iktidara dönüştü.

AKP’nin tüm basiretsiz ve beceriksiz yönetimine karşın felaket anında hiçbir ayrım gözetmeden birbirinin yardıma koşan Türkiye halkı laikliğin önemini ve laikliğe ne kadar susamış olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Öyleyse bir kez daha haykırabiliriz. Türkiye laiktir laik kalacak. Türkiye’de laiklik ve onunla kopmaz bağlarla bağlı olan cumhuriyet işçi emekçi halkın omuzlarında tekrar yükselecek.