Türkiye Komünist Partisi’nin 100. Kuruluş yıldönümü hepimize kutlu olsun

10 Eylül 2020

Bugün 10 Eylül! Ekmeğini alınteriyle kazanan işçilerin, şehir ve köy emekçilerinin, bütün yurtseverlerin partisi TKP tam yüz yıl önce bugün, 10 Eylül 1920’de kuruldu. 10 Eylül hepimize kutlu olsun!

Suphi’den Bilen’e geleneği sürdürenler olarak bugün, yani partimizin kuruluş yıldönümünde alanlardaydık. “İnsanca Yaşam için, Toplumcu Düzen için İleri” şiarıyla parti üye ve dostlarımızla Kadıköy’de bir basın açıklaması düzenledik. Nâzım yoldaşımızın da dediği gibi “en büyük ustalığımız ve en ince hünerimiz” olan partimizin 100. yılında saat 19.00’da Kadıköy’de düzenlediğimiz eylemde basın açıklaması metnini partimizin sözcüsü Şener Ataş okudu.

Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi!
Türkiye halkının kurtuluş tarihiyle TKP tarihinin ne kadar iç içe olduğunun altını çizen yoldaşımız, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşından sonra Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesi duruma düşürülmesine karşı partimizin mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti. Eylemimizde sık sık “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” ve “Nato’dan çıkılsın üsler kapatılsın” sloganlarını haykırarak bağımsız bir ülke talebimizi dillendirdik.

Salgın bahanesiyle yaratılan korku iklimine geçit vermeyeceğiz!
Yoldaşımız okuduğu basın açıklamasında ayrıca Amerikan emperyalizminin salgın bahanesiyle yarattığı korku iklimine karşı mücadele etmenin gerekliliğini vurguladı. “Amerikan emperyalizminin kendi halkı dâhil bütün dünya halklarına karşı biyolojik savaş silahı olarak kullandığı korona virüsü salgınına karşı halkın temel hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın katılımını ve desteğini esas bilen, koruyucu sağlık anlayışını benimseyen, ayrımcılıktan uzak, bilimsel, şeffaf bir mücadele yürütülmelidir. İşyerlerini kapatarak halkı gelirsiz bırakan, okulları kapatarak gençlerimizi ve çocuklarımızı eğitimsizliğin pençesine iten korku iklimine son verilmelidir.” dedi.

Herkese iş, herkese sigorta!
Yaptığımız eylemde günümüzdeki en büyük toplumsal felaketin işsizlik olduğunu vurguladık ve “Herkese iş, herkese sigorta” talebimizi yineledik. Feodal fetihçi geleneğin Türkiye’yi emperyalizme karşı savunmasız duruma düşürmesine karşı dünyada barış politikasına dönmenin önemini vurguladık. Basın açıklamamamızı “Bağımsız, bütün, laik, demokratik sosyal hukuk cumhuriyeti için, insanca yaşam için, toplumcu bir düzen için bütün emekçileri ve yurtseverleri TKP saflarında birleşmeye çağırıyoruz. Bütün halkımızı ulusal demokratik birleşik halk hükümeti için mücadeleye çağırıyoruz.” diyerek sonlandırdık.

Mustafa Suphi’den İsmail Bilen’e bu onurlu mirası sürdürenler olarak mücadelemizi Türkiye’de ve dünyada eşit, özgür ve kardeşçe yaşayabileceğimiz toplumcu bir düzen kurana kadar sürdüreceğiz.

TKP’nin yüzüncü yılı Türkiye halkına tekrar kutlu olsun. Yaşasın 1920 TKP!

Yaşasın Vatan!

Yaşasın Cumhuriyet!

Yaşasın Emek!

 

Basın açıklamasının tamamını okumak için  tıklayınız