Torbadan işçi düşmanlığı çıktı!

27 Ekim 2020
Torbadan isci dusmanligi cikti

Hükümetin kamuoyuna “istihdam paketi” adı altında sunduğu “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” AKP TBMM Grup Başkanlığı tarafından 16 Ekim 2020 tarihinde Meclise sunulmuştu. Toplamda 43 madde olan kanun teklifi geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ayrı ayrı görüşüldü ve kabul edildi. Teklif Meclis Genel Kurulunda tartışılacak.

Teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen maddeleri arasında işsizlik sigortasının istismar edilmesinden şirketlere sağlanan vergi indirimi ve teşviklere, işçilerin ücretlerinde neredeyse yüzde 40’lara varan düşüşe neden olan kısa çalışma ödeneğinden çalışma yaşamının esnekleştirilmesine varana kadar birçok konuda patronlara yapılan kıyaklar devam edecek.

Kıdem tazminatına saldırıda yeni ambalaj: 25 yaş altı 50 yaş üstü

Ancak kabul edilen bu maddelerin en önemlisi bütün işçi sınıfını yakından ilgilendiren kıdem tazminatına dair. AKP hükûmetleri döneminde kıdem tazminatı defalarca gündeme getirildi. Kapitalizmin her kriz döneminde, hükümet tarafından yeniden gündeme gelen bu saldırı bugün Koronavirüs krizi bahane edilerek işçi sınıfına ve emekçilere dayatılmaya çalışılıyor.

Koronavirüs salgınını fırsat bilen hükümet, Torba Kanun teklifine 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için belirli süreli sözleşmelerin koşulsuz olarak yapılabilmesine yönellik bir madde koydu. Oysa İş Kanunun 11. maddesine göre belirli süreli iş sözleşmesi belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak yapılabilir. Yine belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi hâlde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli olur.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde ise işçi kıdem tazminatı dahil bütün haklarını alır. Ancak belirli süreli iş sözleşmeleri patronlar tarafından 1 yıldan daha az zaman için yapılıyor ve böylece patronlar işçinin kıdem taminatını gasp ediyor.

Görüldüğü gibi kıdem tazminatı hakkı hem 25 yaş altı işçilerin, hem de 50 yaş üstü işçilerin alın teridir. Bu alın terinin karşılığı için yıllarca mücadele eden işçi sınıfı ve emekçi halkımız bu hakkını neoliberalizmin saldırılarından korumayı başaracaktır.

Kıdem tazminatımızı gasp edemeyeceksiniz!

Sendikalara, tüm emek örgütlerine, partilere, tüm ulusal demokratik güçlere buradan çağrı yapıyoruz. Türk-İş genel kurul kararı olarak yıllardır ilan ediyor: Kıdem tazminatına karşı saldırı genel grev sebebidir. DİSK yine aynı şekilde kıdem tazminatını tartışmanın sözkonusu bile olamayacağını belirtiyor. Sendikalı sendikasız bütün işçiler, bu yoksulluk ve pahalılık koşullarında bir tek hakkına yönelik saldırıda bir adım bile geri atmayacaktır.

Derhâl bu saldırıya karşı harekete geçilmelidir. Sermayenin bu saldırısı ancak bir araya gelindiğinde püskürtülebilir. Gün, kapitalizmin saldırılarına karşı, sermayeye karşı, yaratılmak istenen neoliberal cehenneme karşı birlik günüdür. Gün iktidarın işçi-emek düşmanı politikalarına karşı mücadele günüdür.