TKP Kurucular Kurulu'nun duyurusu

18 Nisan 2012
TKP Kurucular Kurulu'nun duyurusu

Bütün Parti dostlarına; sosyalist, devrimci, ilerici, demokrat kurumlara; basına ve kamuoyuna,

Bilindiği gibi, Mustafa Suphi'lerin ve Ethem Nejat'ların 1920 yılında kurduğu, neredeyse bütün yaşamını illegalitede geçiren Partimiz Türkiye Komünist Partisi TKP, 2012 yılının Şubat ayında yasal kuruluşunu tamamlamıştır.

TKP'nin yasal kuruluşu, 1980'li yıllarda kapitalizmin ve emperyalizmin ideolojik ve politik çekimine kapılan Gorbaçovcu teslimiyet ve likidasyon çizgisine karşı farklı dergi, grup, dernek ve platformlarda mücadele yürüten bütün TKP'lilerin; komünistlerin yasal alana çıkması için mücadele eden TBKP üyelerinin; işçi sınıfının politik birliğini öne koyan TİP'li, TSİP'li yoldaşların; tek tek komünist bireylerin birlik ve mücadele iradesinin eseri olmuştur.

Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nde bir araya gelen komünistlerin ortak iradesiyle oluşturulan tüzük ve program, Türkiye Komünist Partisi'nin Marksizm-Leninizm temelinde bağımsız örgütsel varlığını güvenceye almıştır.

Ancak, Türkiye'de SİP yöneticilerinin 10 yıl önce bir oldubitti ile isim değiştirerek yarattığı bir “resmî TKP” de vardır.

TKP'nin bütün üye ve taraftarları 10 yıl boyunca SİP yöneticilerinin yaptığı bu işin ne anlama geldiğini emekçilere, komünistlere ve ilerici bütün kurumlara anlatmaya devam etmişlerdi. Siyasal felsefesi, programı, tüzüğü, politik geleneği, siyasal strateji ve taktikleri, kadro birikimi, logosu, marşı Mustafa Suphi'lerin TKP'sine taban tabana karşıt olan SİP ise, sistem partisi olmasının getirdiği avantajları sonuna kadar kullanmış ve bulduğu her fırsatta kendilerinin 90 yıllık TKP olduğu imajını yaratmaya çalışmıştı.

Ama, güneş balçıkla sıvanmaz. Hakikatler inatçıdır, hakikatler devrimcidir ve er geç bütün parlaklığıyla ortaya çıkarlar.

1920 yılında kurulan Türkiye Komünist Partisi, TKP'dir.

10 yıldır TKP adını kullanan SİP ise, sadece TKP adını kullanan Sosyalist İktidar Partisi'dir; başka bir şey değildir.

Partimizin yasal kuruluşundan sonraki süreçte, SİP TKP yöneticileri, Partimizin “Komünist” adıyla faaliyet yürütememesi için yargıdaki, emniyetteki bütün ilişkilerini kullanmış ve sonrasında bize karşı sistemli fiili saldırılarda bulunmuştur.

SİP TKP üyelerinin de ağır hasar gördüğü bu saldırılardan sonra, gerilim sosyalist çevreleri de etkilemeye başladı. Dost ve ilerici kurumlar sorunun çözülmesi için harekete geçtiler ve www.tkp.org sitemizde okuduğunuz çeşitli açıklamaları yayınladılar.

Değerli dostlar,
Partimizin legal olarak kurulmasının üzerinden çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen, bugün SİP TKP yöneticileri, “kendilerinin zaten 92 yıllık parti tarihiyle ilgilerinin olmadığını, bu ismi 10 yıl önce aldıklarını” defalarca teyit etmek zorunda kaldılar.

Biz ise geçmişimizle, 92 yıllık tarihimizle gurur duyuyoruz. Partimizin 92 yıllık Mustafa Suphi geleneğini temsil ettiği kamusal bilgi olarak kabul gördü.

Değerli dostlar,
1920'den günümüze gelen Partimizin yasal kuruluş sürecinin tamamlanmasından sonra, sol ve sosyalist güçlerle katıldığımız ortak etkinliklerde sorunlarla karşılaşıldığı yine bu alanlarda çalışan yoldaşlarımızın ve dostlarımızın bilgisi dahilindedir. Bu etkinliklerde kimi zaman “iki TKP” birden var oldu.

Bu durum, bizim irademiz dışında bazen bize, bazen onlara ayırt edici bir sıfat konulması ihtiyacına yol açtı. Bizim yoldaşlarımız da, karışıklığı önlemek adına duyuru ve çağrılarına ister istemez, TKP Suphi Bilen, TKP Orak Çekiç, TKP 1920 gibi ayırt edici sıfatlar koydular.

Partimiz, bu gayretleri doğal karşıladı; çünkü, hiçbir TKP dostu, “politikaları, yaklaşımları, değerlendirmeleri geleneğimize uygun olmayan” bir başka partiyle karıştırılmak istemiyordu.

Değerli dostlar,
SİP TKP'sinin, bir yandan bizi sosyalist, devrimci, demokrat yapılardan tecrit etmeye ve bize saldırmaya gayret ederken, diğer yandan kamuoyuna yalan ve iftira dolu onlarca açıklama yaptığını da gördük.

Biz çatışma istemediğimizi, burjuva medyasının gündeminin “sol içi çatışma” haberleriyle dolmasını istemediğimizi defalarca belirttik. Meşru müdafaa durumunda kalacağımızı ilan ettik. Buna rağmen, yoldaşlarımızı kışkırtmaktan vazgeçmediklerini gördük. Bürolarımıza saldırıp bunun karşılıksız kalacağını sandıklarını da gördük.

Buna rağmen, eğer birileri sırf bizi tahrik etmek için daracık bir sokakta bulunan irtibat büromuza ellerinde sopalarla sözde dergi satmaya gelecekse, onları hoş karşılamayacağımızı da ifade ettik ve gereğini yaptık.

Değerli dostlar,
Partimizin görevi bir an önce işçiler, emekçiler arasında daha yığınsal hale gelmektir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki örgütlenmemizi hızla arttırmaktır. Rejim değişikliklerinin tartışıldığı, komşularımıza karşı savaş naralarının atıldığı, emekçilerin bütün kazanımlarına göz dikildiği, içte ve dışta savaş politikalarının hız kazandığı, Kürt halkının, Alevi toplumunun, bütün ezilen kesimlerin eşitlik ve özgürlük taleplerinin hâlâ karşılanmadığı, muhaliflere karşı sindirme harekâtlarının her kesime yaygınlaştığı bir dönemde, bizi, isim tartışması gibi kısır bir alana sokmak ve görevlerimizden alıkoymak isteyenler bunu başaramayacaktır.

Değerli dostlar,
Parti adımızı alarak başvurduğumuz Yargıtay Başsavcılığı, daha önce hiçbir parti için görülmemiş biçimde, bize karşı jet hızıyla dava sürecini başlattı. Yargıtay aşamasına ilaveten, verdiği kararların temyizi olmayan Yüksek Seçim Kurulu ise, parti ve adayların seçimlere girmesi konusundaki tek merci olarak karşımızda duruyor.

Değerli dostlar,
SİP yönetiminin sorumsuzca saldırıları, 1 Mayıs öncesinde egemen güçlerin girişebileceği çeşitli provokasyonlar için de elverişli bir zemin yarattı. Partimiz TKP, egemen güçlerin karanlık senaryolarına en küçük fırsat verecek bir yaklaşımı asla kabul etmeyecek, uzak görüşlü, halka karşı sorumlu, ciddi bir yapıdır.

Değerli dostlar,
Bütün bu gelişmeleri ve etkenleri değerlendiren TKP Kurucular Kurulu, tüm bölgelerden gelen temsilcilerin katılımıyla, 15 Nisan 2012 Pazar günü yaptığı toplantıda, başta ülke içindeki ve dışındaki partili yoldaşlarımızdan, parti dostlarımızdan, çevremizden ve bizimle ortak işler yapmayı hedefleyen sol, sosyalist, devrimci kurumlardan gelen önerileri görüşmüş, Parti ismine bizi bütünleyecek bir ilave koyma kararını oybirliğiyle vermiştir.

1920 yılında kurulan, her zorluğa karşı onurlu mücadelesini sürdüren ve bugün yasal olarak varlığını devam ettiren Türkiye Komünist Partisi TKP'mizi, bundan sonra kuruluş tarihimizle birlikte anmamız, Partimizin istemediğimiz geleneklerle karıştırılmasını önleyecektir.

Bundan sonra Partimiz adına yapılan bütün açıklamalar TKP 1920 olarak duyurulacaktır.

TKP, 1920 yılında kurulan, Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Salih Hacıoğlu, Şefik Hüsnü, Nâzım Hikmet, Reşat Fuat, Zeki Baştımar ve İsmail Bilen'lerin Türkiye Komünist Partisi olarak devrimci faaliyet yürüten Partinin adıdır. TKP Boz Mehmet'lerin, Meryem Karakız'ların, Mustafa Hayrullahoğlu'ların partisinin adıdır. TKP, TKP 1920'dir.

TKP 1920

işçi sınıfı hareketi ile komünist hareketi buluşturan;
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin öncüsü;
dünya emekçilerinin enternasyonalist kardeşi;
çiftçinin, esnafın, emeklinin savunucusu;
halkların, dillerin, kültürlerin eşitliğini ve özgürlüğünü yılmadan savunan;
gençliğin en sağlam dostu;
aydınlanmanın, laikliğin, kadın ve çocuk haklarının temsilcisi;
DGM'leri ortadan kaldıran;
en büyük sermaye örgütü MESS'i gerileten;
özgür ve kitlesel 1 Mayıs'ları ülkemiz emekçileriyle birlikte dişiyle tırnağıyla kazanan;
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü ülkemiz kadınlarına taşıyan;
faşizme ihtar eylemleri ile ailelerin evlat acısına dur diyen;
işçi sınıfımızla birlikte genel grevleri, 15-16 Haziran'ları örgütleyen;
DİSK ve Maden-İş'te Kemal Türkler ile birlikte mücadele eden;
Süleyman Hoca'nın eğitimlerinde yetişen işçi önderlerini üye yapan;
faşist cunta koşullarında devrimci çalışmaya ve işçiler arasında örgütlenmeye asla son vermeyen;
militan sendikalarını sarı sendikacılara teslim etmeyen;
TİP'le birliğe onay veren ama, likidasyonu kabul etmeyen;
komünistlerin TBKP adıyla yasal alana çıkması için mücadele eden;
TKP, TİP, TSİP ve bütün komünistlerin birliğini savunan;
yıllar boyunca ayrı düşmüş Partilileri bir araya getirmek için sürekli çaba harcayanların Partisidir.
TKP'nin varlığını, meşruiyetini, yasallığını, programını, tüzüğünü, orak çekiçli logosunu yaşama geçirmek için bir araya gelen komünistler,
TKP 1920 saflarında yürüyüşlerini bu ülkede ve bölgemizde sosyalizmi kurana kadar devam ettireceklerdir.

Yaşasın Partimiz.
Yaşasın Partimiz TKP.
Yaşasın 92 yıllık Türkiye Komünist Partisi.
Yaşasın Türkiye Komünist Partisi 1920.
Suphi Nejat öncümüz, yaşatacak gücümüz.

Türkiye Komünist Partisi
Kurucular Kurulu