Sivas Unutulmaz

03 Temmuz 2012
Sivas Unutulmaz

Sivas katliamı bu yıl da Sivas'ta çok geniş bir katılımla protesto edildi. Alevi dernek ve kuruluşları ile köy derneklerinin ağırlıklı katılımıyla göze çarpan protesto etkinliğinde, TKP 1920'nin yanı sıra, CHP, BDP, ÖDP, ESP, SODAP, Kaldıraç, Partizan, HDK, TGB gibi çeşitli kurumlar ile milletvekilleri, belediye başkanları ve yurtdışından gelen konuklar katılımcılar arasındaydı.

Bilindiği gibi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta 'Pir Sultan Abdal Şenlikleri' etkinliğinde yer alan birçok sanatçı, yazar, ozan ve aktivistten oluşan bir grup güzel insan, burjuvazi ve maşası gericilik eliyle Sivas Madımak otelinde dünyanın gözleri önünde yakılarak katledilmişti.

Bu toplu cinayet, burjuvazi ve gerici işbirlikçilerinin tertipledikleri ne ilk, ne de son katliamdı. Burjuvazi ve gerici işbirlikçileri, daha uluslaşmanın şafağında 1921 yılının 28-29 Ocağında Türkiye Komünist Partisi (TKP)'nin ilk önderlerini, Mustafa Suphi ve yoldaşlarını katlederek öğrenmeye başlamışlardı katletme sanatının inceliklerini!

İşte TKP 1920 üye ve dostları bu duygularla hareket ettiler Sivas'a. "Karadeniz'de Suphileri, Sivas'ta canları yakan burjuvaziden hesap soracağız" pankartı altında yürüdüler. Böylece Aleviler'in "eşit yurttaşlık hakkı" talebini sınıf temelinde sahiplendiler. Tüm ezilen toplum kesimlerinin özgürleşmesinin, işçi sınıfı önderliğinde yürütülecek toplumsal kurtuluş mücadelesinden geçtiğine vurgu yaptılar.

Türkiye Komünist Partisi 1920 üye ve dostları, önümüzdeki yıllarda daha gür bir sesle "Sivas'ı unutma, unutturma" demek üzere Madımak Oteli önünden ayrıldılar.

Mersin TKP 1920