Sefalet hükmü

04 Ocak 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşları ile bütün emekli maaşlarına 2023’ün ilk altı ayı için yüzde 25 artış yapılacağını açıkladı. Hayat pahalılığının gerçek bir afete dönüştüğü koşullarda sadece yüzde 25 maaş artışı!

Asgari ücret 8506 TL olarak belirlenirken yapılan tartışmalar sırasında, bu ücretin açlık sınırını ancak karşıladığı, insanca yaşamaya yetmeyeceği ortaya çıkmıştı. Şu anda emekli maaşlarına getirilen çok sınırlı artışla milyonlarca emekli asgari ücretin ancak yarısıyla yaşamaya çalışacak. Yine emeklilerin milyonlarcasının maaşı asgari ücret civarında kalacak. Yüz binlerce memurun maaşı ise asgari ücretin sadece biraz üstünde duruyor.

Emeğe toplu saldırı
Bir başka deyişle, işçi sınıfının yüzde 37’si açlık sınırını zar zor karşılayan bir ücret alıyor. Memurların yarısının maaşı açlık sınırı çevresinde kalıyor. Emeklilerin yarısının maaşı açlık sınırını ancak yakalarken diğer yarısı düpedüz sefalete  mahkûm edilmiş oluyor. Böylece genel ücret ve maaş düzeyi toplu biçimde düşürülüyor. Sermaye sınıfının kâr, faiz ve rant gelirleri yükselirken emeğin toplumsal gelirden aldığı pay  daha da budanıyor.

İnsanca yaşamak için
Bu vicdansızlığın işçilere ve emekçilere ekonomik kırım uygulamaktan başka bir anlamı var mı? İşçiler ve emekçiler bu vicdansızlığı kabul etmeyecektir. İşbirlikçi oligarşi de, onların siyasal uzantıları da, işçileri ve emekçileri ürettikleri servetten bu kadar mahrum bırakmanın, onları sadece yoksulluğa değil açlığa ve sefalete sürüklemenin sürdürülemez olduğunu bir türlü anlamıyor.

İşçiler ve emekçiler onlara bu yalın gerçeği kavratmanın yolunu mutlaka bulacak. İşçiler ve emekçiler insanca yaşamak istiyor. İnsanca yaşamak isteyenler kendi kaderlerini kendi ellerine alacak. Sendikal ve politik örgütlenmelerini geliştirecek ve Türkiye halkının hep birlikte insanca yaşama mücadelesini zafere ulaştıracak.

Not: Memurların ve emeklilerin tepkisi Erdoğan’ı bir gün içinde karar değiştirmek zorunda bıraktı. Erdoğan bugün yaptığı yeni açıklamada memur maaşları ile bütün emekli maaşlarına artışı yüzde 30’a çıkardığını, en düşük emekli maaşının ise eski asgari ücrete denk 5500 TL olacağını duyurdu. Mevcut hayat pahalılığında maalesef kızgın tavaya dökülen bir damla su gibi anında buharlaşacak olan bu yeni artışlar, yukarıda dile getirdiğimiz görüşümüzün geçerliliğini değiştirmiyor. İnsanca yaşamaya yetecek maaş mücadelesi genişleyerek sürecek.