Seçim çağrımız

31 Mayıs 2018

24 Haziran 2018 seçimleri 16 Nisan 2017’de yapılan ve başkanlık sistemini getirmeyi öngören anayasa değişikliğine ilişkin referandumunun ikinci turu niteliğindedir. Biz başkanlık sistemine hayır demeye devam edeceğiz.

Türkiye halkı tek kişinin keyfî yönetimine razı olmadığını, Cumhuriyetten vazgeçmeyeceğini, bu çağda padişahlığa geçit vermeyeceğini her fırsatta ortaya koyuyor. Halkın egemenliğini gasp edenlere “artık yeter” diyor.

Despotizmi durdurmak için
AKP, MHP ve BBP bloku, Millet Meclisinin yasama yetkilerini kökünden budayan, yürütme gücünü kendi içinden çıkarma yetkisini ortadan kaldıran ve halk adına denetleme yetkisini kuşa çeviren despotik sistemi dayatmaya çalışıyor. Türkiye halkı AKP, MHP ve BBP blokunu durdurmak için oy kullanacaktır.

Türkiye halkı, başkanlık sistemini iptal etmek, Millet Meclisinin gasp edilen yetkilerini iade etmek, halkın iradesini yansıtan güçlü demokratik Meclis, Meclisin içinden çıkan ve Meclis tarafından denetlenen hükümete dayalı demokratik parlamenter sistem için oy verecektir.

Amacımız
Emperyalizmin, gericiliğin ve vurgunculuğun pençesinde sürekli kan kaybeden Türkiye’nin sorunları büyüktür. Bu sorunları aşmak için bütün ulusal demokratik güçlerin birliğine, ulusal demokratik güçlerin iradesini somutlaştıran Millet Meclisine ve bu Meclisin oluşturacağı birleşik halk hükümetine ihtiyacımız var.

Emperyalizme karşı bağımsız bütün vatan, gericiliğe karşı laik demokratik cumhuriyet, işbirlikçi kapitalist vurgunculuğa karşı halkçı toplumcu düzen kurulmadan Türkiye’nin işçileri, şehir ve köy emekçileri, bütün yurtsever güçleri Türkiye’yi düzlüğe çıkarma, özgürlük ve refah içinde insanca yaşama hedefine ulaşamaz.

Bir başka deyişle, bugüne kadar sürdürdüğümüz vatan cumhuriyet ve emek mücadelesi, seçim sonuçlarından bağımsız olarak 24 Haziran’da son bulmayacak, sonrasında da kesintisiz olarak devam edecektir.

Şartlı destek
Millet İttifakını oluşturan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti bloku, parlamenter sisteme dönüş, sosyal devlet doğrultusunda olumlu adımlar atma ve Suriye’yle barışma sözünü veriyor. Bu sözün takipçisi olacağız, gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız.

Ne var ki, bu partiler emperyalizm, gericilik ve vurgunculuk düzeni konusunda kafa karışıklığı yaşıyorlar. Emperyalizm, NATO, gericilik, uluslararası finans kapital ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadelenin yaşamsal önemini kavramadıkları gibi onların desteğini kazanmaya bile çalışıyorlar.

Türkiye halkının bu ikircikli muhalefete vereceği oy desteği Cumhur İttifakının halk güçlerini yoksullaştıran ve parçalayan, bağımsız sanayi ve tarımı çökerten ve işsizliği afet boyutlarına yükselten vurgunculuğuna son verme, ülkemizi emperyalizme karşı savunmasız bırakan, ortaçağ gericiliğini dayatan karşıdevrimci tehdidini durdurma gereğiyle sınırlı olacaktır.

Emperyalizme ve işbirlikçilerine hayır
Bugüne kadar yaptıkları, yarın ne yapacaklarının teminatı olan partiler konusunda hiçbir hayale kapılmıyoruz. Emperyalizmle işbirliği yapan, bağımsız bütün vatanı din mezhep ve etnik aidiyet temelinde parçalayan, laik demokratik cumhuriyete düşmanlık güden, darbe ve terör çeteleriyle iç içe olan partilere oy vermeyeceğiz.

Ulusal demokratik güçlerin en geniş birliği için
Gücümüzü ulusal demokratik güçlerin, bütün yurtseverlerin birliğinden alıyoruz. Devrimci mücadelemizi bu birliği en geniş sınırlarına kadar ilerletme çabasıyla bütünleştiriyoruz.

Seçimleri emperyalizme, gericiliğe ve vurgunculuğa karşı halkın ulusal demokratik birliğini sağlama yolunda bir adım olarak değerlendireceğiz.

İkircikli muhalefetin zaaflarını gerekçe göstererek despotizme karşı en geniş birlik hedefinden vazgeçmeyi, okun ucunu iktidar blokuna değil de onlara yöneltmeyi veya 24 Haziran’da oy kullanmamayı yanlış buluyoruz.

Başkanlık sistemine geçit yok! Despotizme tek bir oy vermeyeceğiz! Haydi vatan cumhuriyet emek için hep birlikte mücadeleye!