Orhan İyiler'i anıyoruz

25 Şubat 2012
Orhan İyiler'i anıyoruz

25 Şubat 2011'de yitirdiğimiz yoldaşımız ve dostumuz Orhan İyiler'i ölümünün birinci yıldönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Orhan İyiler Türkiye'de 12 Eylül 1980 faşizminin ve dünyada sosyalist sistemi çökerten kapitalist karşıdevrimlerin yol açtığı bozgun döneminde devrim ve sosyalizm düşüncesini dirençle savunan az sayıdaki insandan biriydi.

Gorbaçov revizyonizmine ve Nabi Yağcı'ların dönekliğine karşı komünist birliği savunan TKP kadrolarının çıkardığı 10 Eylül dergisinde birlikte çalıştığımız Orhan İyiler, Ürün Sosyalist Dergi'nin 29 Ocak 2005'te düzenlediği “TKP'liler Buluşuyor: Dünden Bugüne, Bugünden Yarına 15'leri Anma Etkinliği”nde de TKP kadrolarına omuz vermişti.

Orhan İyiler, bütün devrimcileri, işbirlikçi liberal şarlatanların parıltılı ayartmalarına karşı hep uyardı. Onları bilimin ve teorinin doğrularına bağlı kalarak kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadeleyi sürdürmeye çağırdı.

Bozgun döneminde onunla birlikte devrim ve sosyalizm düşüncesini ayakta tutan kadrolar, bugün TKP'nin yasal kuruluşunu gerçekleştirerek dağınıklığa son verme, komünistlerin birliğini sağlama yolunda güçlü bir adım attılar.

TKP kapitalizme ve emperyalizme karşı yeni devrimler döneminde Orhan İyiler'in anısını, işçi sınıfının, emekçi halkların kurtuluş mücadelesi içerisinde yaşatacak.