Ölüm eşiğinde anlaşma

13 Nisan 2012
Ölüm eşiğinde anlaşma

Osmaniye Cezaevi'nde 50 gündür dönüşümsüz olarak açlık grevi yapan 15 tutuklu açlık grevine son verdi. Açlık grevinin bitirilmesi kararı, tutukluların kötü muameleye ilişkin taleplerinin karşılanacağına dair cezaevi yönetimince verilen söz üzerine alındı.

Osmaniye Cezaevi yönetiminin verdiği söze göre, askerî sayım düzeni, günlük traş zorunluluğu, cezaevi girişlerinde tutukluları çırılçıplak soyma, görüşçülerin “ince arama”dan geçirilmesi gibi uygulamalar artık son bulacak.

Açlık grevcileriyle görüşen Avukat Vedat Özkan'ın verdiği bilgiye göre, eylemciler revire çıktılar, sıvı gıda ve içecek almaya başladılar.

Kamuoyunun etkisiyle açlık grevcilerinin ölümünden önce duyarlılık gösterilmesini, insan onuruyla bağdaşmayan uygulamaların sona erdirileceğine dair söz verilmesini olumlu buluyoruz. Ne var ki, sözün uygulamaya dönüşmesi, halkın cezaevlerini sürekli denetim altında tutmasıyla, hukuk duyarlılığını sürdürmesiyle, yönetimce verilen sözleri takip etmesiyle gerçekleşebilir.

Şu anda 11 cezaevinde devam eden açlık grevleri keyfiliğin, hukuksuzluğun ne kadar yaygın ve vahim boyutlara ulaştığını gösteriyor. Cezaevleri işkence ve kötü muamele merkezleri olmaktan çıkarılmalıdır.