Nâzım Hikmet aramızda

03 Haziran 2021
nazım hikmet

Yoldaşımız Nâzım Hikmet’i 3 Haziran 1963’te yitirişimizin 58. yıldönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Nâzım Hikmet Türkiye işçi sınıfının büyük şairidir.
Nâzım Hikmet şehir ve köy emekçilerimizin büyük şairidir.
Nâzım Hikmet ulusumuzun büyük şairidir.
Nâzım Hikmet büyük insanlığın büyük şairidir.
Nâzım Hikmet sömürülen ve ezilen herkesin büyük şairidir.
Nâzım Hikmet özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin büyük şairidir.
Nâzım Hikmet sosyalizmin büyük şairidir.
Nâzım Hikmet vatan cumhuriyet emek mücadelemizin büyük şairidir.
Nâzım Hikmet devrimin bayraktarıdır.
Nâzım Hikmet TKP’mizin büyük şairidir.
Bakın, Nâzım Hikmet, vatan cumhuriyet emek düşmanlarına karşı yanı başımızda hâlâ nasıl haykırıyor:

Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim,
akar suyun,
meyve çağında ağacın,
serpilip gelişen hayatın düşmanı.
Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına:
- çürüyen diş, dökülen et-,
bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler.
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya,
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla
bu güzelim memlekette hürriyet.
Bursada havlucu Recebe,
Karabük fabrikasında tesviyeci Hasana düşman,
fakir köylü Hatçe kadına,
ırgat Süleymana düşman,
sana düşman, bana düşman,
düşünen insana düşman,
vatan ki bu insanların evidir,
sevgilim, onlar vatana düşman.