Nâzım Hikmet 121 yaşında

15 Ocak 2023
Nâzım Hikmet 121 yaşında

Türkiye devriminin büyük şairi, tutarlı yurtsever, ödünsüz enternasyonalist Nâzım Hikmet’i doğumunun 121. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesini sürdüren her işçi, her yoksul çiftçi, işsiz bırakılan her emekçi, tekrar Orta Çağ köleliğine mahkûm edilmek istenen her kadın, geleceksizleştirilen her genç, sefalete itilen her emekli, yaşam sevincinden koparılan her çocuk, bağımsızlık demokrasi sosyalizm arayışına giren her yurttaş yanında en yakın dost olarak Nâzım Hikmet’in dizelerini bulur.


Emperyalizme, işbirlikçi vurgunculuk düzenine ve Orta Çağ kalıntılarının saldırısına karşı İstibdada Son Vereceğiz diye haykırıyoruz. İçimizden biri olan Nâzım Hikmet’le Türkiye devriminin zaferine yürüyeceğiz.

Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim,
akar suyun,
meyve çağında ağacın,
serpilip gelişen hayatın düşmanı.
Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına:
- çürüyen diş, dökülen et -
bir daha geri dönmemek üzre yıkılıp gidecekler.
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya,
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla
bu güzelim memlekette hürriyet…

Bursada havlucu Recebe,
Karabük fabrikasında tesviyeci Hasana düşman,
fakir köylü Hatçe kadına,
ırgat Süleymana düşman,
sana düşman, bana düşman,
düşünen insana düşman,
vatan ki bu insanların evidir,
sevgilim onlar vatana düşman...