Mısır’da Amerikancı Müslüman Kardeşlere karşı ilk zafer

09 Aralık 2012
Mısır’da Amerikancı Müslüman Kardeşlere karşı ilk zafer

Mısır halkı Amerikancı Müslüman Kardeşler rejimine ve rejimin yeni firavunu Mursi’ye karşı ilk zaferini kazandı. Mursi kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan 22 Kasım Kararnamesini iptal etti.

Kararnamenin iptal edildiği, dün akşam (8 Aralık 2012) cumhurbaşkanlığı sarayındaki diyalog toplantısı sonrasında düzenlenen basın açıklamasında, eski cumhurbaşkanı adaylarından Selim Avva tarafından duyuruldu. Diyalog toplantısına Mısır halkının 7 Aralık Cuma atılımını örgütleyen ana muhalefet partileri katılmadı. Avva basın toplantısında anayasa referandumunun iptal edilmediğini ve zamanında yapılacağını söyledi.

Yarım zafer
22 Kasım Kararnamesinin iptali; yeni firavun Mursi’nin istifası, anayasa taslağının ve kararnamenin iptali için sokaklara dökülen halkın üç temel talebinden ancak birini karşılıyor. Bu yönüyle yarım bir zafer. Ancak halkın, kitle hareketinin karşısında köşeye sıkışan Müslüman Kardeşleri geri adım atmak zorunda bırakması bakımından anlamlı. Mısır halkı Mübarek’i de geri adımlar atmak zorunda kaldıktan sonra devirmişti.

Mısır muhalefeti 22 Kasım kararnamesinin iptalini olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekle birlikte diğer temel taleplerin karşılanmadığı ve bunun yeterli bir adım olmadığı görüşünde. Referanduma götürülen anayasa da bu hâliyle Mursi’ye geniş yetkiler tanıyan, yeni firavun yaratan bir taslak. Mısır’da halk hâlâ sokaklarda.

Kararnamenin iptal edildiği duyulunca yaşanan kısa süreli sevinç, ayrıntılar açıklanmaya başlayınca yerini tekrar öfkeye bırakmış görünüyor. Ulusal Kurtuluş Cephesi ve 6 Nisan Hareketi anayasa referandumu iptal edilene kadar gösterilerin devam etmesi çağrısında bulundu. Mısır Ordusu da yayınladığı resmî bildiride tarafsızlıklarını koruyacaklarını belirterek taraflara uzlaşma çağrısında bulundu.

Hileyi sürdürüyorlar
Daha önce tespit ettiğimiz üzere gerici-faşist Müslüman Kardeşler örgütü faşist Kenan Evren’in 1982’deki Anayasa şantajına benzer bir taktiği sürdürüyor. 12 Eylül Faşizmi “Anayasa kabul edilirse askerî yönetim biter” şantajıyla Anayasa referandumuna giderek faşist, militarist anayasayı halka dayatmıştı. Mursi de anayasa geçerse zaten kararnameye gerek kalmayacak şantajıyla kendisine firavun yetkileri tanıyan gerici-Amerikancı anayasa taslağını halka dayatıyor.

Silkele Mısır, düşecekler”
Mısır halkının, kitle hareketi karşısında geri adım atmak zorunda kalan gerici-faşist Müslüman Kardeşler örgütünün hamlesinin karşısında muhalefeti tırmandırması gerekiyor. Halkın, Mısır Devrimini boğmak üzere başlarına getirilen Amerikancıları devirme şansı düne göre daha yakın görünüyor. Bunun için bu taviz karşısında muhalefetin yavaşlaması değil, tam tersine daha geniş kitlelerle yeni bir hamle yapmasına ihtiyaç var.