Mısır Komünist Partisi'nin devrim değerlendirmesi

06 Temmuz 2013
Mısır Komünist Partisi'nin devrim değerlendirmesi

Mısır'daki son gelişmeleri yorumlayan Mısır Komünist Partisi MKP, 30 Haziran 2013'te başlayan ve 3 Temmuz'da Müslüman Kardeşler diktatörlüğünün yıkılmasıyla sonuçlanan olayları “Büyük Mısır Halkı'nın Devrim Zaferi” olarak tanımladı ve bu “Görkemli Devrim”i selamladı.

MKP, yaptığı değerlendirmede, “Kahraman Mısır halk kitlelerini tiranlık, mezhepçilik ve azgelişmişlik güçlerine karşı kazandıkları sevindirici zafer ve büyük galibiyet nedeniyle kutluyoruz” dedi.

Devrim yürüyüşü
MKP, gelişmeleri şöyle özetledi:“Büyük Mısır halkı, bugün, tarihinin tiksindirici bir sayfasını dürüp attı ve gerçek demokrasi, insan onuru, sosyal adalet ve halk çoğunluğuna dayanan açık modern sivil toplum hedeflerine ulaşmayı amaçlayan yürüyüşüne yeniden başladı. Yeminine sadık kalmayan, verdiği sözlerden dönen, vatanın ve halkın menfaatlerini çiğneyen cumhurbaşkanını tahttan indirdi. Böylece, 25 Ocak 2011'den beri süregelen mücadelelerini ve devrimini, kendi özlemlerine, umutlarına ve zamanın sınamasından geçmiş yüce gönüllü uygar niteliğine daha uygun bir biçime kavuşturarak taçlandırdı.”

Zaferi sağlayan güçler
MKP, zaferde halkın, silahlı kuvvetlerin ve isyancı gençliğin oynadığı rolü de ayrı ayrı değerlendirdi.

MKP'ye göre, “Bu isyancı halk kitlelerinin kesin iradesi, sürekli ısrarı ve on milyonlarca insan hâlinde eşi benzeri olmayan bir şekilde günlerce kesintisiz gösteri yapması olmasaydı, bu zafer elde edilemezdi.”

MKP, ordunun oynadığı rolü, silahlı kuvvetlerin “Halka, halkın özgür ve onurlu yaşama hakkına derin bağlılığını, kesin sadakatini yeniden göstermesi” olarak değerlendirdi. MKP, ordunun “halkın taleplerine karşılık verdiğini, halkın devrimci mücadelesiyle etkileşime girdiğini, halkın koruyucu kalkanı olan, onun taleplerini ve hedeflerini yerine getiren bir güç olarak halkın yanında durduğunu” belirtti.

MKP, isyancı gençliğin “karanlığın tümenleri tarafından tezgâhlanan komplolarla boğazı sıkılan devrimi yeniden canlandıran görkemli çabalarını” övdü. Temerrüd (İsyan) hareketinin topladığı imzalarla halk kitlelerine esin kaynağı olduğunu, onların eylem gücünü ve muazzam enerjisini harekete geçirdiğini vurguladı. Mısırlı gençlerin zengin hayal güçleri, zekâ fışkıran uyanıklıkları ve olgun kavrayış güçleriyle devrimi yeniden ateşlediklerine işaret etti.

Halkın birliğini yansıtan yol haritası
MKP, bütün siyasal güçlerin, devrimci gençliğin, silahlı kuvvetlerin, Mısır'ın iki temel din kurumu olan El Ezher ile Aziz Markos Kilisesi başkanlarının üzerinde anlaştığı yol haritasının açıklanmış olmasını, “uygar ulusumuzun niteliğine, geleneklerine ve kimliğine uygun ulusal bir mutabakatın göstergesi” olarak değerlendirdi.

MKP, açıklanan yol haritasının, devrimi doğru rotasına oturtarak halkın özlemlerine uygun sivil demokratik bir anayasa yazımının ve geçiş döneminde ulusal teknokratlar hükümetinin kurulmasının yolunu açtığını belirtti.

Emekçiye öncelik
MKP, emekçi sınıfların taleplerini gerçekleştirmeyi ve onurlu, güvenli yaşama haklarını sağlamayı gündemin birinci konusu yapmak ve bu yolda derhâl eyleme geçmek için çağrı yaptı.

Gericilik güçleri derhâl yargılansın
MKP, Mursi ile birlikte, grubundaki kilit isimlerin ve Mısır halkının kanını döken terörist müttefiklerinin derhâl adaletin önüne çıkarılmasını talep etti.

Mücadeleye devam
Mısır Komünist Partisi, Mısır halk kitlelerine meydanlarda kalma çağrısında bulundu. MKP, devrimin kesin zaferini sağlamak ve düşmanların komplolarını boşa çıkarmak için nöbete devam etmenin zorunlu olduğunu açıkladı.

MKP, değerlendirmesini, “Yaşasın Mısır Halkının Mücadelesi, Yaşasın Görkemli Devrim” sloganlarıyla bitirdi.