Mısır halk devriminde ikinci aşama

04 Temmuz 2013
Mısır halk devriminde ikinci aşama

Gerici-faşist Müslüman Kardeşler diktatörlüğü yıkıldı
Mısır'da gayrimeşru Müslüman Kardeşler yönetiminin sonu geldi. 30 Haziran'dan beri Kahire'nin Tahrir Meydanı'nda ve ülkenin diğer şehirlerinin büyük meydanlarında kesintisiz gösteri yapan milyonlarca insan, 3 Temmuz 2013'te Amerikan İslamcısı gerici-faşist Müslüman Kardeşler diktatörlüğünü yıktı.

Bir yıl önce
Daha bir yıl önce ABD, işbirlikçi kapitalist oligarşi ve ordu üst yönetimi, laiklik, demokrasi ve halk düşmanı Müslüman Kardeşler Örgütü'yle anlaşarak iktidarı onların temsilcisi Muhammed Mursi'ye teslim etmişti.

Mısır'ın emperyalist ve kapitalist efendileri, çağdışı Müslüman Kardeşler örgütünden çok şeyler bekliyordu. Akılları sıra, Müslüman Kardeşler, halkın dini inançlarını sömürerek demokrasi, sosyal adalet ve bağımsızlık isteyen emekçi kitleleri yatıştıracak ve 11 Şubat 2011'de Hüsnü Mübarek'i deviren halk devrimini boşa çıkaracaklardı.

Ağır bilanço
Müslüman Kardeşler, emperyalizmin ve kapitalist oligarşinin uşağı olarak hareket ettiler. 1952'de krallığa son veren Mısır devriminin cumhuriyetçi, bağımsızlıkçı, laik ve sosyal adaletçi kazanımlarının son kırıntılarını bile yok etmek için hücuma geçtiler. İşbirlikçi Enver Sedat-Hüsnü Mübarek rejiminin yarı-laikliğini tam boy din diktatörlüğüne çevirmek için her yolu denediler.

Buna karşılık, işçilerin, şehir ve köy emekçilerinin sömürü ve zulümden kurtulması için bir tek adım bile atmadılar. Yoksulluk ve işsizlik azalmadı, arttı. Gençliği geleceksizliğe mahkûm ettiler. Kendi yandaşlarını çabucak zenginleştirmek için her türlü vurgunculuğa, rüşvete ve yolsuzluğa hız verdiler.

Somut icraat
Müslüman Kardeşler örgütü, ABD'nin onayıyla yasama, yürütme ve yargı yetkilerini Mursi'nin elinde topladı. Halkı hiçe sayarak muhalefeti etkisizleştiren dinci bir anayasayı zorla dayattı. İşçi sendikalarını göstermelik kurumlara çeviren, grev hakkını tanımayan kanunlar çıkardı. Her devlet kurumunun başına dogmatik dincilikten başka bir marifeti olmayan yobazları getirdi. Üniversiteleri dogmatizmin örümcek ağlarıyla kuşattı. Kadın haklarını haram, müziği ve sanatı günah ilan etti. Filistin halkının Gazze'de İsrail ablukasını ve ambargosunu kırmak için kullandığı Refah geçitlerine lağım pompaladı. Suriye halkına karşı emperyalist-dinci katiller sürüsünün saldırısını destekledi.

Çöken plan
Müslüman Kardeşler diktatörlüğü, böylece, emperyalizmi ve siyonizmi memnun etti ama halkın öfkesini üzerine çekti. İşçi sınıfını, emekçileri, kadınları, gençleri, laik aydınları, Hıristiyan Kıpti azınlığı yatıştıramadı. Emperyalizmin ve yerli oligarşinin planı tutmadı.

Amerikan planına göre Amerikancı İslam formülü kitleleri uyutacak, halk devrimi boşa çıkarılacaktı. Olmadı. Amerikancı İslam halkı susturamadı, kötü kaderine razı edemedi. Halk devriminin enerjisi yeniden patladı. Mısır halkının dinsel dogmalara kapılmış ve Mursi'ye oy veren kesimleri de laikliği benimsemiş kitlelerle birlikte sokaklara ve meydanlara döküldü, “ikinci devrim” istemeye başladı.

Ordu devrede
Devreye ordu üst yönetimi girdi. Amerikancı kapitalist düzeni kurtarmak için tıpkı Hüsnü Mübarek gibi, bu kez Müslüman Kardeşler yönetimini feda etmek gerekiyordu.

Bir yıl önce iktidarı Mursi'ye teslim eden ordu üst yönetimi, milyonlarca Mısırlı'nın politik ayaklanmasının sosyal bir devrime dönüşmesini, ayaklanan halkın bizzat kendi iktidarını oluşturmasını ve işbirlikçi kapitalist düzene son vermesini engellemek niyetiyle, Mursi'ye ultimatom vermek zorunda kaldı. Mursi'ye halkın isteklerini karşılaması için 48 saat süre tanıdı.

“Mesaj alındı”
Mursi, “Ben değişmem” dedi; erken seçime gitmeye de, istifa etmeye de yanaşmadı. Sürenin sonunda, ordu üst yönetimi, bütün muhalefet gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı bitiminde, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 22.05'te, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Sisi, halk muhalefetinin ortak örgütü Temerrüd (İsyan) hareketinin müzakereci olarak belirlediği, Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Muhammed El Baradey, Mısır'da Müslüman Kardeşler'in Vahabi-Selefi öğretisini kabul etmeyen en yüksek Sünni İslam otoritesi El Ezher Büyük Şeyhi Ahmed Tayyib ve Hıristiyan Kıpti Kilisesi Başkanı Papa II. Tovadros'la birlikte yaptığı açıklamada, ordunun ayaklanan halkın verdiği mesajı aldığını bildirdi.

Ordunun açıklaması
Sisi'nin okuduğu ordu açıklamasında şöyle deniliyor: “Cumhurbaşkanı Mursi, halkın özlemlerine ve taleplerine karşılık vermedi; aksine, düşmanca yaklaştı. Ordu halkın kendisinden destek istediğini gördü. Mısır'ın her tarafından orduya ulaşan mesaj şuydu: İktidara gelmek veya saltanat sürmek için değil, halkın çıkarlarına hizmet etmek ve devrimi korumak için müdahale edin. Bu durum, Silahlı Kuvvetler'in, önde gelen politikacılar, din adamları ve gençlik liderleriyle danışmalarda bulunmasını gerekli kıldı. Bu danışmalara katılanlar, birleşik ve güçlü bir Mısır toplumu inşa etmek için yol haritası üzerinde uzlaşmaya vardılar. Yol haritasına göre, anayasa geçici olarak askıya alındı, yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar geçici cumhurbaşkanlığına Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur getirildi. Geçici Cumhurbaşkanı anayasal kararname yayınlama yetkisine sahip olacak. Anayasa Mahkemesi, yeni cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlık yapmakla görevlendirildi. Yeni anayasa için partiler arası bir komisyon kurulacak.”

Halkın sevinci
Tahrir Meydanı'nda ve ülkenin her yanında, günlerdir Müslüman Kardeşler diktatörlüğünün devrilmesi için gösteri yapan halk kitleleri, ordunun açıklamasını sevinçle karşıladı. Mısır coşku içinde. Sokaklar, meydanlar bayram yerine döndü.

Müslüman Kardeşler örgütünün elebaşısı, “Yüce Mürşid” Muhammed Bediğ'in Libya'ya kaçmak isterken yakalandığı haberi alkışlarla karşılandı. Müslüman Kardeşler örgütüne ve diğer dinci tarikatlara tahsis edilen televizyon kanallarının kapatıldığı haberi coşkuyu arttırdı. Halk bu haberleri devrimin ilk somut kazanımları, gericiliğin tasfiyesi doğrultusunda atılmış ilk adımları olarak değerlendiriyor.

Amerikan projesi çöktü
Milyonlarca emekçinin laiklik ve halk düşmanı politik İslamcı diktatörlüğe karşı ayaklanması ve onu devirmesi, dünya çapında tarihsel önem taşıyan bir gelişmedir. Amerikan emperyalizminin, iktidarı Amerikancı politik İslam'a teslim edip laikliği, çağdaşlığı ve demokrasiyi yok ederek kapitalist sömürü ve zulüm düzenini sürdürmeyi öngören karşıdevrimci toplum mühendisliği projesi çökmüştür.

Oryantalizmi çürüten devrim
Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülke halklarının evrensel demokrasi kurallarına zaten layık olmadıklarını iddia eden Oryantalist sömürgeci bakış paramparça olmuştur. Müslüman halkların özgürlük ve eşitlik değil, kölelik ve despotizm istedikleri; aydınlanma ve laiklik değil, şeyhlere kulluk ve çağdışı karanlık istedikleri yalanı çürütülmüştür.

İşçi ve emekçi kitleler, sade yurttaşlar milyonlar hâlinde sokaklara ve meydanlara çıkarak, dinci diktatörlere karşı ayaklanarak, bizzat kendi eylemleriyle, her halk gibi özgürlük ve eşitlik, çağdaşlık ve laiklik, bağımsızlık ve barış istediklerini, sosyal adaletten ve onurdan asla vazgeçmeyeceklerini göstermişlerdir.

Sevinen Suriye
Mısır halkını ilk kutlayan devlet başkanı, emperyalizmin politik İslamcı çeteleri kullanarak yürüttüğü vahşice saldırısına kahramanca direnen Suriye halkı adına Beşar Esad oldu. Beşar Esad, “Mısır'da olan şey, siyasal İslam'ın çöküşüdür. Dünya üzerinde dini siyasi emellerine alet eden veya belli kesimlerin çıkarı için kullanan herkes devrilir” dedi.

Karalar bağlayan AKP
Müslüman Kardeşler diktatörlüğünün devrilmesinden derin üzüntü duyduğunu dile getiren ilk devlet yönetimi, AKP hükümeti oldu. AKP sözcüsü Hüseyin Çelik, “Mursi, seçimleri bileğinin hakkıyla kazanmıştı. Mursi ile birlikte demokrasi kazanmıştı. Mursi'ye karşı darbe yapıldı. Mursi ve Mursi yanlıları, 'bu darbeyi içine sindirsin' demiyoruz. Mursi'yi iktidara getiren geniş kitlelerin kendi oyuna, kendi namusuna sahip çıkması gerekiyor” dedi.

Mursi'nin kazandığı ilan edilen sahte seçimde döndürülen oyunları ve ABD güdümündeki pazarlıkları demokrasi diye yutturmaya kalkan Çelik, Mısır'da daha önce Müslüman Kardeşler'e ve Mursi'ye oy vermiş büyük kesimlerin de Mursi'ye karşı ayaklandığını, Mursi'nin aldığı oyların çoktan buharlaştığını, Müslüman Kardeşler diktatörlüğüne son veren devrimi Mısır halkının en geniş kesimlerinin gerçekleştirdiğini boşuna gizlemeye çalışıyor. Üstelik, Mısır halkının devrimine karşı gerici bir iç savaş çağrısında bulunuyor, kan dökülmesini teşvik ediyor.

Düşmanlar ve dostlar
Mısır'ın Amerikan İslamcısı diktatörünün yıkılması, gerici-faşist diktatörün kader ortağı AKP'ye karalar bağlattı. Mısır'ın Amerikan İslamcısı diktatörünün yıkılması, Mısır halkının kader ortağı Suriye halkını sevindirdi. Bir ülkede karşıdevrimin kaybetmesi her yerde karşıdevrimcileri üzer. Bir ülkede devrimin kazanması, her yerde devrimcileri sevindirir.

Bu daha başlangıç
Mısır halkının ikinci zaferi, halk devriminin sonu değil, sadece ikinci başlangıcı, ikinci adımı anlamına geliyor. Devrimi gerçekleştiren emekçi kitleler, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin elinden devlet iktidarını ve sermaye gücünü koparıp almadıkça, kendi egemenlik yapılarını oluşturmadıkça halkın zaferi kesinleşmiş olmaz. Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin üzerinden iki buçuk yıl geçti ama emperyalizm ve işbirlikçileri çeşitli manevralarla siyasal ve ekonomik iktidarı ellerinde tutmaya devam ettiler.

Mücadeleye devam
Halk devriminin ikinci aşamasında da gerçekten kahramanlık destanı yazan emekçi halkın, siyasal iktidarı ve ekonomik gücü bizzat kendi eline alması gerekiyor.

Mısırlı komünistlerin, sosyalistlerin, devrimci demokratların, bütün yurtsever güçlerin, geniş halk kitlelerini emperyalizmin ve karşıdevrimci güçlerin oyunları konusunda bilinçlendirmek için bıkmadan usanmadan çalışması gerekiyor.

Önlerinde, halkı her düzeyde örgütlemek, kitleleri devrimci ayaklanma sırasında gösterdikleri kahramanlığı bizzat iktidar olma konusunda da göstermeleri gerektiğine inandırmak görevi duruyor. Halkı demokratik, laik, sosyal, bağımsız yeni bir Mısır için birleştirmek, bütün ulusal ve demokratik güçlerin ortak cephesini sağlamca kurmak ve güçlendirmek gerekiyor.

Zaferiniz zaferimizdir
AKP'nin gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimine karşı mücadele eden Türkiye halkı, Amerikan İslamcısı Müslüman Kardeşler diktatörlüğünü deviren Mısır halkının zaferinden büyük sevinç duyuyor.

Mısır halkının gerici-faşist rejimi devirmesini, halk devriminin ikinci aşamasını zafere ulaştırmasını en içten duygularımızla selamlıyoruz.