Meclis açılıyor

01 Ekim 2023

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim 2023’te yeni yasama yılına başlıyor.

Türkiye halkı çok ağır sorunlarla karşı karşıya. Emperyalizmin işbirlikçisi kapitalist vurgunculuğun ve Orta Çağ kalıntısı tarikatların asalaklığı işsizliği, pahalılığı, yoksulluğu yaygınlaştırdı ve derinleştirdi. Laik cumhuriyetin altını oydu. Amerikan emperyalizmine, Avrupa Birliği emperyalizmine ve NATO’ya bağımlılık, bağımsızlığımızı ve bütünlüğümüzü açıkça tehdit ediyor. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı taçlandıran Cumhuriyet istibdadın pençesine düştü. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi adı verilen başkanlık rejimi, yüz yıl önce Cumhuriyeti ilan eden Millet Meclisini bugün tek kişi yönetiminin basit bir uzantısına dönüştürdü. Meclis çoğunluğu istibdadın destekçisi durumunda.

Cumhuriyetin kurucu partisi CHP henüz sağa açılma, iç ve dış egemenlere hoş görünme politikasının yol açtığı seçim yenilgisinin etkisinden çıkabilmiş değil. Sağcı İyi Parti ancak CHP dağılırsa kendisine olumlu bir gelecek yaratabileceği ham hayaliyle bozgunculuk yapıyor ve istibdadın ekmeğine yağ sürüyor. CHP’nin Meclise taşıdığı muhalif sağcı partiler istibdadın ideolojisine ve politikasına esastan karşı değil. Güya Kürt halkını özgürleştirmek iddiasıyla ortaya çıkıp emperyalizmle işbirliğinin ve bölücülüğün sözcülüğünü yapan HDP/Yeşil Sol, emperyalizm ve NATO’yla da istibdatla da halkın zararına uzlaşmaya açık. HDP/Yeşil Solun Meclise taşıdığı sosyalist milletvekillerinin hareket serbestliği bu zincirle kısıtlanmış durumda.
Kısacası, Millet Meclisinde Ulusal Kurtuluş ve Cumhuriyet devrimimizin amacı olan bağımsız bütün laik demokratik sosyal hukuk cumhuriyetini göğsünü gere gere savunacak bir güç maalesef yok.

Milletin vekili olun
Bu koşullarda bile, Meclisteki bütün partilerden ve milletvekillerinden, göreve başlarken ettikleri yemine sadık kalmalarını, kapitalist-feodal çıkar çevrelerinin değil, milletin vekili olmayı seçmelerini talep ediyoruz.

Cumhuriyetin anayasasına, devrimin kanunlarına, milletin özlemlerine uygun davranın, halka hizmet edin.

Akıl bilim çağdaşlık, özgürlük eşitlik kardeşlik yolunu seçin.

Örneğin, Millet Meclisinin yetkilerine sahip çıkın, istibdadın uzantısı olmayı reddedin. Alacağınız kararlarla emeklileri sosyal ölümden kurtarın. İsveç’in NATO’ya üye olmasını kabul etmeyin. Türkiye’nin NATO’dan çıkmasını savunun. Dolar milyarderlerinin hâkimiyetine dur deyin, planlı kalkınmanın yolunu açın. İMF’siz İMF programını silip atın. Bağımsız tarım ve sanayiyi geliştirin. Tarikatlar düzenine son verin. Parasız sağlık, parasız eğitim hakkını gerçekleştirin. Suriye’yle derhâl barışın, hem ülkemizi hem Suriye’yi istikrara kavuşturun. Düşünme ve örgütlenme özgürlüğünü kullandıkları için hiçbir yurttaşı hapse attırmayın. AKP’nin sözüm ona “yeni anayasa yapıyoruz” demagojisiyle istibdadı kalıcılaştıracak ve ülkeyi daha da gerilere götürecek girişimine ortak olmayın. Anayasayı bütün halkın oluşturacağı Kurucu Meclisin yapacağını savunun. Hatay halkının milletvekili seçtiği Can Atalay’ı hapisten çıkarıp Meclise getirtin.

Halkın sorunlarını dert edinin, milletin sözcüsü olun.

Yeni yasama yılının Milletin Meclisinin kuruluşu yolunda bir adım olması için mücadele edeceğiz.