Lenin

21 Ocak 2024

Sovyet devriminin önderi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin kurucusu, dünya işçi sınıfının devrimci öğretisi bilimsel sosyalizmi geliştiren, emperyalizm ve proleter devrimleri çağına uyarlayarak Marksizm-Leninizme ulaştıran Vladimir İlyiç Lenin’i ölümünün yüzüncü yıldönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Lenin 22 Nisan 1870’te doğdu, 21 Ocak 1924’te öldü. Kısa yaşamına çağ açıcı başarıları sığdırdı. Sömürü ve zulme baş eğmeyen ateşli devrimcilik ile devrim için sınırsız fedakârlığı, bilimsel titizlik, araştırmacılık, dürüstlük ve soğukkanlılıkla kaynaştırdı.

Kılavuz ve esin kaynağı
Lenin, proleter devrimci teori ve pratiği örgütçülükle birleştirdi. Rusya’da önderlik ettiği sosyalist devrimle dünya işçi sınıfının ve ezilen halkların emperyalizm ve kapitalizmden kurtuluşunun yolunu açtı. Kapitalizmden sosyalizme geçişi başlattı. Sovyetler Birliği, Moğolistan, Vietnam, Kuzey Kore, Yugoslavya, Arnavutluk, Doğu Almanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Çin, Küba sosyalist devrimlerinin yol göstericisi, sömürge imparatorluklarını yıkan ulusal bağımsızlık savaşlarının esin kaynağı oldu. İnsanlığın faşist saldırganlıktan kurtuluşunun temel gücünü yönlendirenler Lenin’in izleyicileriydi.

Türkiye ve Rusya
Lenin, Türkiye’nin emperyalist işgale karşı ulusal kurtuluş savaşının en yakın destekçisi oldu. Bağımsızlık savaşımızın ve devrimci Cumhuriyetin önderi Mustafa Kemal Atatürk ile 1917 Ekim Devriminin ve sosyalist Sovyetler Birliğinin önderi Lenin, birlikte, Türkiye-Sovyetler Birliği/Rusya dostluğunu kurdular.

Rusya’nın sosyalist devrimi ile Türkiye’nin ulusal kurtuluş ve cumhuriyet devrimi dünya halklarını esinlendirmeye devam ediyor.

Emperyalizmin ve kapitalizmin ağır saldırısı altında kalan, işbirlikçilerin ihanetini maalesef önleyemeyen Rusya ve Türkiye halkları devrimci kazanımlarının çoğunu zamanla yitirdiler. Ne var ki, her iki halk da yitirdikleri kazanımları geri almak, devrimlerini çok daha köklü bir atılımla ayağa kaldırmak için sabırla mücadele ediyorlar. Her iki halk da yeniden zafere ulaşacak.

Devrimci öngörü
Lenin, 1 Mayıs 1919 konuşmasında, "Bizim torunlarımız kapitalist sistem çağından kalan belgeleri ve diğer kalıntıları hayretler içinde inceleyecekler. Temel ihtiyaç maddelerinin nasıl özel ticaret konusu olabildiğini, fabrikaların nasıl bireylere ait olabildiğini, kimi insanların başka insanları nasıl sömürebildiğini, bazılarının nasıl hiç çalışmadan yaşayabildiğini kafalarında canlandırmakta çok zorluk çekecekler... Yoldaşlar, bugün görüyorsunuz ki, temellerini attığımız sosyalist toplum yapısı bir hayal değil. Çocuklarımız bu yapıyı daha da büyük bir şevkle inşa edebilecekler" demişti.

Lenin aramızdan ayrılalı yüz yıl oldu. Bu yüz yılın olumlu olumsuz bütün gelişmelerinin muhasebesi, Lenin’in öngörüsünün bütün dünyada gerçek olacağına dair inancımızı güçlendiriyor. İnsanlık emperyalizme ve kapitalizme baş eğmeyecek. İşçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, bütün emekçi halklar sömürüsüz bir dünyada özgür ve eşit yaşayacaklar.