Kurtuluş Savaşımızın 101. yılı kutlu olsun

19 Mayıs 2020
Kurtuluş Savaşımızın 101. yılı kutlu olsun

Emperyalist işgale ve işbirlikçi Osmanlı hanedanına karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı tarih olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919’un 101. yıldönümü kutlu olsun.
 
Emperyalizme karşı halkla birleşmek
Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı’nda müttefikleri ile birlikte yenilmesi sonucunda 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. İtilaf devletleri şartları son derece ağır olan bu anlaşmaya dayanarak Boğazlar ve İstanbul başta olmak üzere ülkeyi işgale başladılar. İşgaller işçiler, köylüler, emekçiler, aydınlar başta olmak üzere bütün halkın öfkesiyle karşılandı.
 
Padişah ve Osmanlı hükümetinin büyük bir acizlik içinde işgalcilerle işbirliğine yönelmesi yönetici sınıflar içinde bölünmelere neden oldu. Milli ticaret burjuvazisinin temsilcisi olarak hareket eden Osmanlı yüksek askerî ve sivil bürokrasisinin bir bölümü halkla birleşerek kurtuluş mücadelesi verme yolunu tuttu.
 
19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Ulusal Kurtuluş Savaşını başlatmak için Amasya Genelgesi ile halkı kendi kaderini eline almaya çağırdı. Daha sonra Erzurum Kongresine katıldılar. Sivas Kongresini topladılar. Bu hazırlıkların sonucunda Ankara’da bütün ulusu temsil eden Büyük Millet Meclisinin toplanmasını sağladılar.
 
Bağımsızlık devrimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi etrafında örgütlenip harekete geçen Türkiye halkı, Kurtuluş Savaşının başından itibaren tek kişi yönetimi yerine meclis yönetimini kabul etti. Bu meclise hesap veren bir birleşik hükümet kurdu. Egemenlik ulusundur/halkındır ilkesini somut olarak hayata geçirdi. Emperyalist işgalcileri kovarak vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü korudu.
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle bağımsızlığın kazanılması Ulusal Kurtuluş Devriminin yolunu açtı. Saltanat ve halifelik kaldırıldı. Cumhuriyet ilan edildi. Laiklik ilkesi getirildi. Eşitlik temelinde yurttaşlık hakları sağlandı. Modern eğitime geçildi. Kadın hakları kabul edildi. Kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinin önü açıldı. Barış ilkesi benimsendi. Komşu halklarla eşitliğe ve karşılıklı faydaya dayanan dostluk ilişkileri kuruldu.
 
Saygıyla anıyoruz
19 Mayıs bütün bu kazanımların yolunu açan simgesel bir gün olarak “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanıyor. 19 Mayısta;
 
Emperyalizme karşı verdiğimiz Ulusal Kurtuluş Savaşına önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelip 23 Nisan 1920’de TBBM’yi kuran halk temsilcilerini, Kuvayi Milliye şehitlerini, Kurtuluş Savaşında emeği geçmiş tüm yurttaşlarımızı;
 
Cumhuriyetin getirdiği hakları sosyal kazanımlarla pekiştiren ve Anayasaya bağımsız, demokratik laik sosyal hukuk devleti ilkesini yazdırmak için sabırla mücadele eden işçileri, şehir ve köy emekçilerini, aydınları, genç yaşlı, kadın erkek yurttaşlarımızı;
 
Emperyalizmin ve işbirlikçi burjuvazinin sinsi ve çok yönlü saldırısıyla 1940’ların sonlarından itibaren adım adım yarı sömürge durumuna düşen Türkiye’nin İkinci Kurtuluş Savaşını başlatan komünist, ilerici, yurtsever, devrimci, demokrat yurttaşlarımızı;
 
Emperyalizme karşı bağımsız bütün Vatan, gericiliğe karşı demokratik laik sosyal hukuk Cumhuriyeti, sömürüye karşı Emek mücadelesinde yitirdiğimiz tüm yurttaşlarımızı;
 
Saygıyla anıyoruz.
 
Gençlik bayramı
19 Mayıs aynı zamanda gençlik bayramı. 19 Mayıs’ta gençliğin;
 
Ulusal Kurtuluş Devrimimizin kazanımlarına sahip çıkacağına, Cumhuriyeti toplumcu temelde yeniden ayakları üzerine kaldırma mücadelesinin en temel kuvvetlerinden biri olacağına;
 
Emperyalizmin, son örneğini biyolojik savaş yöntemi olarak kullandığı Koronavirüs salgınında gördüğümüz, saldırılarına karşı İkinci Kurtuluş Savaşına atılacağına;
 
AKP-Erdoğan yönetiminin vurguncu, talancı ekonomi politikalarıyla sürüklediği işsizlik ve yoksulluğun pençesinden kurtulmak için sömürünün, açlığın, yoksulluğun olmadığı toplumcu ekonomik kalkınma mücadelesine katılacağına;
 
AKP-Erdoğan yönetiminin gerici saldırılarına, İmam Hatip dayatmalarına karşı laik demokratik bilimsel eğitim hakkı için direnişini büyüteceğine;
 
Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesinin İlerici Gençliğin omuzlarında yükselteceğine;
 
olan inancımızı ve güvenimizi bir kez daha vurguluyoruz.
 
Vatan Cumhuriyet Emek
Ulusal Kurtuluş Savaşımızın 101. yaşını Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesinde yeni devrimci atılımlara yürüyerek kutlayalım.
 
Bağımsız, kendi ayakları üstünde duran toplumcu bir sanayi kurmak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklendiği toplumcu temellerde yükselen bir kalkınma hamlesi yapmak; tarımı emperyalistlerin, vurguncuların, talancıların kıskacından kurtarmak, gıda güvenliğini sağlamak, köylünün de tüketicinin de karnının doyduğu bir ülke kurmak; eğitimdeki ve sağlıktaki özelleştirmeleri durdurmak; toplum sağlığını korumayı esas alan kamucu bir sağlık sistemi yaratmak; salgınlar karşısında herkesi eve kapanmaya mecbur etmeden, ekonomiyi felç etmeden gerçekten bilimsel yol ve yöntemlerle mücadele eden bir ülke yaratmak için Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesini büyütelim.