Kızıldere’yi anıyoruz

30 Mart 2022

Amerikan emperyalizminin ve NATO’nun tezgâhladığı 12 Mart 1971 faşizminin 30 Mart 1972’de Kızıldere’de katlettiği 10 devrimciyi sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Kızıldere katliamının üzerinden inişli çıkışlı, gerilemeli ve ilerlemeli 50 yıl geçti.

Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna ve Saffet Alp’ı katlederek Türkiye’de bağımsızlık ve devrim düşüncesinin kökünü kazıdıklarını sanan sömürücü zalimler fena yanıldılar. Çünkü 10 devrimcinin davasını Türkiye halkı devraldı.

Kapitalist sömürüye karşı harekete geçen grevci işçiler, yoksulluğa ve pahalılığa karşı alanlara çıkan şehir emekçileri, çökertilen tarımı ve köy yaşamını ayağa kaldırmak isteyen çiftçiler, işsizliğe isyan eden gençler, insanca yaşamak isteyen emekliler, feodal ataerkil cinayetleri durdurmak isteyen kadınlar, laik cumhuriyete sahip çıkan yurttaşlar, Amerikan emperyalizminin ve NATO’nun boyunduruğunu kırmak isteyen yurtsever güçler, özgürlük eşitlik kardeşlik bayrağını yükselten aydınlar, emperyalizme ve işbirlikçi holdinglere karşı ulusal ekonomi isteyen esnaf ve iş çevreleri bu gerçeği kanıtlıyor. Vatan cumhuriyet emek mücadelesi sürüyor.

Amerikan emperyalizmi ve NATO, dünyada ulusal ve toplumsal devrimlerin tek bir izini bile bırakmamayı amaçlayan topyekûn saldırı harekâtında son olarak Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savaşa sürdü.

Kızıldere katliamının 50. yılını, Amerikan emperyalizmine ve NATO’ya karşı Türkiye, bölge ve dünya halklarının ortak mücadelesini yükseltme çağrısıyla anıyoruz.