Kâr hırsıyla işçileri öldürmeyin

25 Şubat 2012
Kâr hırsıyla işçileri öldürmeyin

Adana'nın Kozan ilçesinde Göksu ırmağı üzerinde kurulan Gökdere Köprü barajının tünelleri patladı; 10 işçi sele kapılarak kayboldu. Kayıp işçilerin ikisinin ölü bedenine ulaşıldı, diğer işçiler hâlen aranıyor.

 

9 Şubat 2012'de su tutmaya başlayan barajın tünellerinde çatlaklar oluşmasından sonra alınan teknik önlemlerin yetersiz kaldığı ve işçilerin can güvenliğine öncelik vermeyi reddeden kapitalist şirketin vurdumduymazlığı nedeniyle işçilerin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

 

İşçilerin can güvenliğini önemsememe, işçileri ucuza çalıştırma, ucuz ve kötü mühendislik, çürük ve yetersiz malzeme kullanımı, kapitalist şirketlerin aşırı sömürü ve kâr politikasının unsurları olarak sistemli olarak uygulanıyor. Neoliberalizmi benimseyen devlet yetkililerinin denetim görevlerini yerine getirmemesi, işçilerin toplu iş cinayetine kurban edilmesiyle sonuçlanıyor.

 

İşçilerin can güvenliği ve sağlığı, çalışma yaşamının altın kuralı olarak sıkı denetimle uygulanmalıdır. İşçiler serbestçe sendikalaşmalı, sendikalar işyerinin ve iş sürecinin yönetiminde yetkili kılınmalıdır.

 

Ölen işçilerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Kâr hırsıyla işçilerin öldürülmesine derhal son verilmelidir.