İzmir'de savaş karşıtı binlerce insan sokakları doldurdu

22 Ocak 2013
İzmir'de savaş karşıtı binlerce insan sokakları doldurdu

İzmir'de 20 Ocak günü Emperyalist Savaş ve İşgale karşı, KESK-DİSK-TMMOB tarafından yapılan ortak çağrı ile siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, çeşitli dernek ve kuruluşlar geniş katılımlı bir eylem gerçekleştirdi.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eylem için Konak Sümerbank önünde toplanmaya başlayan kitle saat 15.00'de Belçika konsolosluğuna doğru yürüşe geçti. Yol boyunca sık sık “Katil ABD Ortadoğudan Defol, Katil Nato Ortadoğudan Defol”, “Yaşasın Devrimci Dayanışma”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza” gibi çeşitli sloganlar atıldı.

TKP 1920'li komünistler de tüm savaş karşıtı eylemlerde olduğu gibi, bu eyleme de aktif bir şekilde destek verdi.

Belçika konsolosluğu önünde KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Yürütmesi adına SES İzmir Şube Başkanı Veli Atanur, basın açıklamasını okudu. Açıklamada "NATO askerlerini ülkemizde ağırlamaktan onur duyanlar, sesimizin duyulmaması için elinden geleni yaptı. Gaziantep'te gerçekleşecek bölgesel miting, Başbakan'ın düğün ziyareti bahanesiyle Valilik tarafından yasaklandı. Onlar kendilerine yakışanı yaptı. Biz de kendimize yakışanı yapıyoruz. Gaziantep'te ve ülkenin bütün sokaklarında bugün 'Emparyalizmin taşeronluğuna ve Patriot füzelerine hayır' sesi yükseliyor. Bu ses önümüzdeki günlerde daha da yükselecek. Çünkü biz 'NATO'ya hayır' diyoruz. Buradan ilan ediyoruz ki bu memleket eninde sonunda NATO'yu bu topraklardan söküp atacaktır" denildi.

Suriye'nin kaderinin kendi halkının elinden alınmaya çalışıldığı belirtilerek, AKP tarafından bölgesel aktörlük adı altında ABD ve NATO ülkeleriyle işbirlikçilik içine girildiği söylendi. "Sözde güvenlik kaygılarıyla Ortadoğu haklarının üzerine yağacak bombalara kucak açan AKP, memleketin dört bir yanını üslerle, NATO askerleriyle, ölüm füzeleriyle doldurmaktadır. Ülkemizin emperyalizmin Ortadoğu maşası hâline getirilerek komşularıyla savaştırılmasına, kanlı tarihe ortaklık edecek bir hâle dönüştürülmesine asla izin vermeyeceğiz" denildi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından hazırlanan ortak çağrı metni okunduktan sonra kitle eylem alanından ayrıldı.