İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı iptal edilmelidir

22 Mart 2021

AKP iktidarı 20 Mart 2021’de Resmî Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden çekildiğini ilan etti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da kabul edildiği ve imzaya açıldığı için kısaca “İstanbul Sözleşmesi” adıyla bilinen bu sözleşme, 24 Kasım 2011’de Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanarak kanunlaştırılmıştı.

Kadını erkeğin kölesi ikinci sınıf varlık sayan ataerkil ideoloji ve politikaların dışa vurumu olan cinayetlerin, şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını amaçlayan İstanbul Sözleşmesi uluslararası kadın kurtuluşu hareketinin asırları aşan mücadelesinin önemli bir kazanımı olarak kabul edilmişti. AKP iktidarının İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararını protesto ediyoruz. İstanbul Sözleşmesinden çekilmek, kadın erkek eşitliğini reddeden, erkek egemenliğini korumak için cinayet, şiddet ve her türlü ataerkil ayrımcılığı mübah gören cinsiyetçi anlayışı onaylamak demektir.

İstanbul Sözleşmesinden çekilmek zorbalığa destek vermek demektir.

İstanbul Sözleşmesinden çekilmek kadınlara ve ataerkinin bütün mazlumlarına sırt çevirmek demektir.

İstanbul Sözleşmesinden çekilmek ortaçağa yelken açmak demektir.

İstanbul Sözleşmesinden çekilmek kadınları yurttaş eşitliğine dayanan cumhuriyetin dışına atmak demektir.

İstanbul Sözleşmesinden çekilmek özü açısından haksız ve gayrimeşru olduğu gibi, biçimsel açıdan da anayasaya ve kanunlara aykırıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayıyla kanunlaştırılarak kabul edilen bir temel haklar sözleşmesinden yine ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayladığı bir kanunla çekilmek mümkün olabilir. Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesinden çekilmek hükümsüz ve geçersizdir.

Kadınlar ataerkil cinayetlerin, şiddetin ve ayrımcılığın bu kadar yaygın olduğu bir ortamda İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı almaya cüret eden AKP iktidarını asla affetmeyecektir.

Kadınlar İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararını kabul etmeyecektir.

Kadınlar ataerkine baş eğmeyecektir.

İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı iptal edilmelidir!