İşçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs kutlu olsun!

01 Mayıs 2021
1 Mayıs 2021

İşçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı 2021’de Koronavirüs salgını koşullarında kutluyoruz. Egemenler sadece ülkemizde değil, bütün dünyada işçi sınıfının meydanlara çıkmasını engellemeye çalışıyor. İşçi sınıfı, sesini ve taleplerini yükseltmesin istiyor. Koşullar ne olursa olsun işçiler, işsizler, gençler, kadınlar, emekliler taleplerini buldukları meydanlarda, sokaklarda, fabrikalarda, tarlalarda, sosyal medya platformlarında haykıracaklardır.

Emperyalist kapitalist sistemin bekçileri ve büyük sermayedarlar koronavirüs salgınını bahane ediyorlar. İşçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, yaşlıların, emeklilerin haklarını kısıtlıyor, gasbetmeye çalışıyorlar. İşçileri fabrikaların dışına çıkarmamaya, sendikaları eylem yapamaz örgütlenemez hâle getirmeye çalışıyorlar. Eğitime ara vererek toplumun en dinamik kesimi gençleri, öğrencileri, liseleri, üniversiteleri baskı altına almaya çalışıyor. Emeklileri baskı altında tutabilmek için 65 yaş üstü insanlarımıza sokağa çıkmayı yasaklıyor.

Sermaye kısaca kendine dikensiz gül bahçesi istiyor. Muhalefet olmasın istiyor, kimse protesto, gösteri veya yürüyüş yapmasın, düşüncesini açıklamasın istiyor. Bunun için de tüm topluma yasakları dayatıyor. Gerekçe olarak da koronavirüs salgınını kullanıyor.

Ancak bu böyle gitmez. Kısa çalışma ödeneğine mahkûm edilen milyonlarca işçi yasaklara hayır diyor. Ücretsiz izne gönderilen milyonlar yoksulluğa ve açlığa karşı sesini yükseltiyor. Çığ gibi büyüyen işsizliğe karşı insanlar eylem yapıyor. Koronavirüs gerekçesiyle dükkanı kapatılan esnaf sokağa çıkıyor, geçinemeyen emekliler pahalılığa karşı yürüyor. Kadına yönelik yükselen şiddete karşı kadınlar sokaklarda kadına şiddete hayır diye haykırıyor.

Kısaca çürüyen kapitalist sistemin politikalarına karşı işçilerin, işsizlerin, gençlerin, kadınların, emeklilerin tepkisi büyüyor. Eşitlikçi, özgürlükçü toplumcu bir düzen kurmak için  bütün toplum harekete geçiyor.

1 Mayıs’ta Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesi omuzlarımızda daha da yükseliyor.

Yaşasın 1 Mayıs!