İnsanca Yaşam İçin, Toplumcu Düzen İçin TKP 100 Yaşında

25 Ağustos 2020
İnsanca Yaşam İçin, Toplumcu Düzen İçin TKP 100 Yaşında

İşçi sınıfının öncü partisi, Partimiz, bu yıl 100 yaşına bastı. Gücünü işçi sınıfından, toplumun en devrimci kesiminden alan 1920 TKP, 100 yıldır halkımızın eşit, özgür ve kardeşçe yaşayabileceği bir ülke için mücadele ediyor.

Partimiz 1920 yılında Mustafa Suphi başkanlığında Bakü’de kuruldu. Anadolu’da, İstanbul’da ve Sovyet topraklarında faaliyet yürüten 15 grup ve örgütü temsil eden 75 delegenin bir araya gelmesiyle ilk kongresini tamamladı.

Kahrolsun emperyalizm ve kapitalizm
Bir taraftan Partinin kongresi gerçekleşirken diğer taraftan da Anadolu, emperyalizmin büyük saldırısı ve işgali altındaydı. Partimiz kadroları Anadolu’da emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Savaşı’nda en ön saflarda yer aldı. Emperyalist işgale ve kapitalizme karşı verilen mücadelenin yoksul halkın ve emekçilerin kurtuluşunu sağlayacak bir sosyal devrim ile taçlandırılması hedeflendi. Ancak gelişmekte olan burjuvazi, emperyalizme karşı verilen kurtuluş savaşının, toplumsal bir kurtuluşa dönüşmesinin önünü kesti. Buna izin vermedi.

İş Ekmek Özgürlük mücadelesi sürüyor
Türkiye işçi sınıfının öncü siyasal örgütü TKP, kurulduğu günden bugüne dek Türkiye burjuvazisinin büyük baskılarıyla karşılaştı. Kurulduktan sadece beş ay sonra öncü kadroları katledildi. Partimiz bu baskılara ve kırımlara rağmen birçok mücadeleden zaferle çıkmasını bildi. Türkiye'de toplumculuğun temellerini attı; devrim ve sosyalizm mücadelesini daha ileriye taşıdı. Partimiz sınıf bilinçli kadroların 1920’den bugüne, bugünden yarına uzanan, devrimin ve sosyalizmin zaferiyle taçlanacak olan kesintisiz mücadelesinde kritik bir halka oldu, öncü bir rol oynadı.

Emekçilerin kurtuluşu için, herkesin refahı için ileri
Her geçen gün köklerini daha derine salan Partimiz, bugün 1920’den aldığı miras, 1973 Atılımı'ndan aldığı güven ve sosyalizmde ısrar eden genci yaşlısı, kadını erkeği bütün neferlerinden aldığı enerjiyle bu topraklarda umut olmaya devam ediyor.

Eşitlik Özgürlük Kardeşlik mücadelesi sürüyor, sürecek
Bu yıl hepimiz 100 yaşındayız. Köklü bir geleneğin sahibi 1920 TKP olarak 10 Eylül 1920’nin ruhuyla 100. yaşımızda işçi sınıfına, emekçi halklara, sınıf partisine bağlılığını sürdüren; kapitalizme, emperyalizme ve despotizme karşı mücadele eden herkesi bu mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.