Hrant Dink’i unutmayacağız

19 Ocak 2013
Hrant Dink’i unutmayacağız

19 Ocak 2007’de katledilen Hrant Dink öleli 6 yıl oluyor. Katilleri ise hâlâ AKP tarafından kollanıyor. Hrant Dink’in katledilmesiyle ilgili görülen dava bir yandan cinayet şebekesinin tamamına uzanamadı, öte yandan sanıkları “örgüt” ve “terör” suçundan beraat ettirmişti.

Hrant, yıkmak için mücadele ettiğimiz bütün egemen güçlerin taammüden işledikleri bir cinayetin kurbanıdır.

Hrant Dink, egemen sermaye sınıfının bütün kesimlerinin ortak tertibiyle faşist bir çete eliyle yok edildi. Cinayetin öncesinde ve sonrasında hükümetin, emniyetin, jandarmanın, genelkurmayın, MİT’in, idarenin, alt ve üst yargının, TÜSİAD ve TUSKON-MÜSİAD çevrelerinin, Aydın Doğan ve Erdoğan-Fethullah medyasının, milliyetçi-ulusalcıların ve dinci-mukaddesatçıların nasıl bir rol oynadığı bütün belgelerle açığa çıkmış bulunuyor.

Uğursuz soykırım politikasını Hrant Dink’in yaşamına son verdirerek ve canileri koruyarak sürdürenleri, faşist çetelere kol kanat gerenleri unutmayacağız.

Şovenist-gerici rejimin uzantısı faşist çeteyi korumak Ermeni halkının enternasyonalist evladı, sosyalist yoldaşımız Hrant’ın soğukkanlı ve planlı bir cinayetle ortadan kaldırılması sürecinin devamıdır.

Hrant Dink’in dostu geçindikleri hâlde onun katledilişinde rol alan bütün kamu görevlilerini kollayan ve hatta terfi ettiren AKP iktidarıyla ve Fethullahçılarla içli dışlı olmakta hiçbir sakınca görmeyen işbirlikçi liberalleri, Hrant’ı rant kapısı olarak görenleri de unutmayacağız.

Hrant Dink, Türk kapitalist egemenleri tarafından, ilkel sermaye birikimi için bir yöntem olarak tercih edilen büyük insanlık suçunu teşhir eden bir sosyalistti. Hrant Dink, Ermeni soykırımının bilince çıkarılması için uğraşanların en önde geleniydi. Hedefi Türkiye ve Ermenistan halkları arasında dostluğu yeniden kurmak, şoven kampanyaların ötesinde bir yol bulmaya çalışmaktı.

Türk ve Ermeni halklarının dostluğunun soykırımcı emperyalistlerin elinde “soykırımı kabul ederiz” tehdidiyle rehin kalmaktan kurtarılması, kapitalizmin ve emperyalizmin böl-yönet politikasına karşı emekçilerin birliği temelinde halkların dostluğunun sağlanması için bütün hayatıyla, bütün yüreğiyle çalışan bir insandı.

Onu o yapan özellikleri, sosyalistlerin ortak değerleri arasında yer alır. Hrant Dink’i unutmayacağız.