Hrant Dink’i anıyoruz

18 Ocak 2024

On yedi yıl önce 19 Ocak 2007’de kontrgerilla saldırısında öldürülen Hrant Dink’i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ermeni halkının sosyalist evladı Hrant Dink’e yönelik suikastı Amerikancı-dinci Fethullah çetesi, işbirlikçi oligarşinin bütün kanatlarının yardımı ve göz yummasıyla düzenlemiş, suçu da ulusal demokratik güçlerin üzerine yıkmaya çalışmıştı.

 

Sahte bayraklı harekât
Türkiye ve bölge halklarının kardeşçe yaşamasını savunan, emperyalizmin halkları birbirine kırdırma politikasına karşı mücadele eden Hrant Dink’in öldürülmesi, emperyalizmin sahte bayraklı harekâtıydı. Amaç, laik Cumhuriyeti yıkmak, Türkiye’yi Orta Çağ karanlığına sürüklemek ve bölüp parçalamaktı.

Hrant Dink suikastı, ordunun kolunu kanadını kırarak Türkiye’yi kendini savunamaz duruma düşürmek, Kemalizmden ve sosyalizmden arındırmak için tarihsel bir fırsat olarak planlanmıştı. Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin karşıdevrim planına göre, bütün ulusal demokratik güçler sindirilecek, ülke tarikatlara ve bölücülere teslim edilecek, Türkiye devriminin ulusal ve toplumsal kazanımları toptan ortadan kaldırılacaktı. Suikastın ardından Ergenekon, Balyoz kumpasları, sözüm ona Açılım süreci, terör kampanyaları ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi peş peşe sökün etti.

Karşıdevrimciler planları doğrultusunda çok kötülük yaptılar, epeyce mesafe aldılar ama suçüstü yakalananlar da henüz yakalanmayanlar da uğursuz amaçlarına ulaşamadılar, ulaşamayacaklar.

Hrant Dink’in anısını, Türkiye halkının Anayasaya yazdırdığı bağımsız bütün laik demokratik sosyal hukuk cumhuriyeti özlemini hayata geçirme mücadelesinde yaşatacağız.