Hayır deyin

23 Ocak 2024
Hayir_deyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalayıp Milet Meclisine sevk ettiği, Meclis Dışişleri Komisyonunda kabul edilen, İsveç’in NATO’ya girmesine dair protokolün bugün (23 Ocak 2024) Meclis Genel Kurulunda görüşüleceği ve oylanacağı bildiriliyor.

Mecliste temsil edilen bütün partilere çağrıda bulunuyoruz. Protokole hayır deyin! İsveç’in NATO’ya girmesine onay vermeyin! NATO’nun daha da genişlemesini kabul etmeyin!

NATO Amerikan emperyalizminin emrinde hareket eden savaş örgütüdür. NATO, Türkiye halkının da İsveç halkının da Filistin halkının da bütün bölge ve dünya halklarının da düşmanıdır. Tek amacı, emperyalizme hizmet etmek, dolar milyarderleri şebekesinin çıkarlarını korumak, bütün dünyayı sömüren devasa tekellerin koçbaşı olmaktır.

Türkiye işçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, ulusal demokratik güçler, halkımızın çok çeşitli siyasal görüşleri temsil eden kesimleri NATO’nun genişlemesine, İsveç’in NATO’ya alınmasına karşı olduklarını açıkladılar. Partiler, sendikalar, gençlik dernekleri, kadın dernekleri, köylü birlikleri, meslek odaları bildiri, basın açıklaması, miting, yürüyüş ve gösterilerle iradelerini ortaya koydular.

Meclisteki bütün partiler halkın açıkça ortaya koyduğu iradesine ikirciksiz uymalıdır. Bağımsızlığı, egemenliği, bölge ve dünya barışını savunmalıdır. Amerikan şantajına baş eğmemeli, dünya savaşına giden yolu kesmelidir.

NATO’nun genişlemesine onay vermek, bütün halklara kan, gözyaşı, ölüm ve yıkım olarak dönecektir. Meclisteki partiler işbirlikçi kapitalist oligarşiye değil, halkın sesine kulak vermelidir.

İsveç’in NATO’ya alınması protokolüne hayır deyin!