Halkların Demokratik Kongresi (HDK) SİP'in saldırganlığını mahkûm etti

14 Nisan 2012
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) SİP'in saldırganlığını mahkûm etti

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), 12 Nisan 2012 tarihinde yaptığı açıklamayla, SİP'in TKP üyelerine ve bürolarına yönelik saldırılarını mahkûm etti.

SİP'in saldırılarını sol içi şiddet olarak tanımlayan HDK, taraflar arasındaki sorunun çözümü için müzakere yönteminin benimsenmesi gerektiği görüşünde olduğunu ve bu konuda üzerine düşecek göreve açık olduğunu bildirdi.

HDK'nin açıklamasını tam metin olarak sunuyoruz:

İlerici Güçler, Aralarındaki Sorunları Şiddete Başvurmadan Çözmelidirler!‏

Farklı düşünceler ve politik oluşumlarla bir araya gelerek bir program oluşturmuş olan ve bunu daha da ilerletmeyi önüne görev olarak koymuş bulunan Halkların Demokratik Kongresi, ilerici güçler arasındaki sorunların tartışarak ve konuşarak çözülmesi gerektiğini düşünmektedir.

Sömürü ve baskıya karşı mücadele eden güçlerin tüm enerjilerini hedefine, yani egemen güç odaklarına, sömürü ve baskıya karşı yöneltmeleri gerekirken, kendi aralarındaki sorunları şiddet yöntemleri kullanarak çözmeye kalkmaları anlaşılır bir durum olmasa gerek.

Türkiye sol ve sosyalist hareketinin geçmişinde kendi arasındaki siyasi anlaşmazlıkları şiddet yoluyla çözme konusunda pek çok üzücü örnek yaşanmıştır. Bugün aşılmaya çalışılan bu tarih göstermiştir ki bu yaklaşım öncelikle sol ve sosyalist, devrimci harekete, dolayısıyla işçi, emekçi ve halk hareketlerine zarar vermekten başka bir işe yaramamıştır.
 
Maalesef son günlerde sol içi sorunları, doğrudan şiddet kullanarak çözmenin yeni bir örneğini yaşıyoruz. SİP geleneğinden gelen TKP üyelerinin, kuruluşunun ilk gününden itibaren Ürün dergisi çevresince kurulmuş olan TKP’nin kurucu ve üyelerine yönelik şiddet uygulamaları üzücü sahneler açığa çıkardı.

Halkların Demokratik Kongresi, yeni kurulan TKP’nin bürolarına ve üyelerine dönük saldırının sol içi şiddet olarak mahkûm edilmesi gerektiğini düşünmektedir.
 
Ortada bir sorun olduğu kesindir. Ancak MÜZAKERE, sorunun çözümü için öne alınması ve hemen başlaması gereken bir yöntemdir. Bizler tarafların müzakere yöntemini benimseyerek sorunun çözümü konusunda adım atmalarını diliyor, bu konuda üzerimize düşecek göreve açık olduğumuzu duyuruyoruz.

HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ

Kaynak: http://www.halklarindemokratikkongresi.net/haberdetay.asp?hid=28