Emperyalizme geçit yok

18 Mart 2022

Türkiye’nin Çanakkale’ye saldıran İngiliz ve Fransız donanmasını yenilgiye uğrattığı, emperyalizme geçit vermediği 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünü kutluyoruz.

Boğazları ele geçirip dönemin başkenti İstanbul’u düşürerek Türkiye’yi esir alıp parçalamak ve Karadeniz’e serbestçe çıkmak isteyen İngiliz ve Fransız emperyalizmini Çanakkale’de durduran Türkiye halkı ve ordusu böylece emperyalizmin yenilmezliği efsanesini çökertmiş, sömürgeci boyunduruk altında acı çeken bütün mazlum halklara da direnme ve başkaldırma yolunda esin kaynağı olmuştu.

Ulusal miras
İki emperyalist blokun dünyayı paylaşmak için yürüttüğü Birinci Dünya Savaşı içinde paylaşılacak ülke konumunda olan Türkiye’nin Çanakkale’deki ulusal savunması, savaşın üç yıl sonra 30 Ekim 1918 Mondros ateşkes anlaşmasıyla Türkiye açısından yenilgiyle bitmesini ne yazık ki engelleyememişti. Fakat Çanakkale savunması, emperyalist işgale karşı ulusal kurtuluş savaşının bilinç ve örgütlenme tohumlarını atarak paha biçilmez bir ulusal miras oldu.

Günümüz
Günümüzde ABD ve NATO çevresinde toplanmış emperyalist savaş bloku, bağımsızlığına değer veren bütün halkları çökertmek amacıyla bu kez Ukrayna halkını kurban ediyor. Rusya ve Belarus’u kuşatıp yıkmak, Karadeniz’i savaş alanına çevirmek, Türkiye, İran ve Çin’i kıpırdayamaz duruma düşürmek için dünya çapında topyekûn askerî, ekonomik, politik, ideolojik ve psikolojik bir harekât yürütüyor.

Türkiye, Ukrayna’da savaşı körükleyen ABD ve NATO’nun ayartmalarına kapılmayacak, barışın sağlanması için çalışacak, Ukrayna, Rusya ve Belarus halklarıyla dostluğunu korumayı bilecek, saldırgan NATO’dan ayrılarak bölge halklarıyla dayanışmasını sağlam temele kavuşturacaktır. Çanakkale’de emperyalizme geçit vermeyen Türkiye halkı ve ordusu, emperyalizmin bugünkü saldırısına da geçit vermeyecektir. Çanakkale Zaferinin günümüzdeki anlamı budur.