Emekçi halkımızın ve işçi sınıfımızın 2020 yılını kutluyoruz

30 Aralık 2020
Emekçi halkımızın ve işçi sınıfımızın 2020 yılını kutluyoruz

2020 yılının; yılların birikimini, başarılarını daha da taçlandırması için bir atılım yılı olmasını diliyoruz. Bu dileği somut bir gerçeğe dönüştürmek üzere bütün komünistlere, devrimcilere, ilericilere, gençlere büyük görevler düşüyor.

2020 yılında yoksul emekçi halkımız, saygıdeğer işçi sınıfımız kan emici kapitalistlerin hâkimiyetine son vermek üzere bir adım daha ileri gidecektir.
Mücadele dolu, umut dolu bir yılı geride bırakıyoruz. İşçi sınıfı ve emekçi halkımız 2019 yılında sosyalizm yolunda yüzlerce grev, direniş, eylem ve etkinlik gerçekleştirdi. Başarı da başarısızlık da işçi sınıfının hanesine yazıldı. Başarılarımızdan ilham alacağız; başarısızlıklarımızdan dersler çıkaracağız. Geleceği daha iyi kurgulayıp yarını mutlaka biz kazanacağız. İşbirlikçi kapitalist politikaların sonucu işsizliği, yoksulluğu, pahalılığı ortadan kaldıracağız, kapitalizmi itlaf edeceğiz.

Emperyalistler 2019 yılında da boş durmadılar. Suriye halkına pranga vurmaya çalıştılar. Olmadı, Başaramadılar. Yenildiler. Suriye halkı zafere bir adım daha yaklaştı. Venezuella'da ilerici, halkçı politikalara devam eden seçilmiş devlet başkanı Maduro'yu devirmeye çalıştılar. Venezuella halkı sokakları doldurdu, kendi iktidarına ve haklarına dişiyle tırnağıyla sahip çıktı. Emperyalistlerin planlarını suya düşürdü. Dünya halkları emperyalist kapitalist planlara karşı Fransa'dan Bolivya'ya, Irak'tan Şili'ye daha özgür ve eşit bir yaşam için sokaklara çıkmaya devam ediyor.

Dünya yerinden oynuyor. Emperyalistler ve işbirlikçi kapitalistler kaybediyor. On yıllardır sürdürdükleri neoliberal emek düşmanı sermaye düzeni her krizde daha fazla yara alıp, kan kaybediyor; artık işlemez hâle geliyor.

Yeni bir devrimler çağı kapitalistlerin bütün yalanlarına, emperyalizmin bütün saldırganlığına rağmen adım adım yaklaşıyor.