Demokratik kitle örgütlerine dokunma

01 Aralık 2023

Türk Tabipler Birliği TTB Merkez Konseyi dün (30 Kasım 2023) Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla görevden alındı.

Demokratik kitle örgütlerini zayıflatma ve yok etme çabası, emekçi halkı, ilerici yurtsever güçleri örgütsüz bırakma ve toplumu egemenlerin vatan cumhuriyet emek düşmanı gerici amaçları doğrultusunda yoğurma gayretidir. İktidarın muhalif sendikalara, odalara, derneklere yönelik baskı ve yıldırma politikasını kabul etmiyoruz.

İktidar demokratik kitle örgütlerinden elini çekmelidir. Demokratik kitle örgütleri, kendi iç sorunlarını üyelerinin katılımıyla kendileri çözerler. Dışarıdan dayatma, iç işlerine karışma, iktidarın şu ya da bu bahaneyle beğenmediği kişileri ve kurulları görevden aldırması örgütlü toplum düşüncesine ve demokratik işleyişe aykırıdır. Reddediyoruz.

Seçimlere saygı gösterin. Seçimle gelen yöneticilerin seçimle gitmesi sürecine tahammül edin. Sağlık emekçilerinin iradesini tepeden inme kararlarla bozmayın.

TTB Merkez Konseyi göreve iade edilmelidir.