Cumhuriyet 99 yaşında

29 Ekim 2022
Cumhuriyet 99 yaşında

1920 TKP İstanbul il örgütü Cumhuriyet'in ilanının 99. yılında (29 Ekim 2022 Cumartesi) Kadıköy'de basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklama öncesinde dosya başlığı “Cumhuriyet” olan Toplumcu Kurtuluş dergisi satışı yapıldı. "Kahrolsun İstibdat Yaşasın Cumhuriyet" başlıklı bildiri dağıtımı ile vatandaşlar basın açıklamasına davet edildi.

Basın açıklamasında Cumhuriyet kazanımlarına vurgu yapıldı. Bu kazanımların emperyalizmin ve işbirlikçilerinin saldırıları yüzünden bugün tehlikeye düştüğüne değinildi. Saldırılara karşı vatandaşlar Cumhuriyeti savunmaya çağrıldı.

Açıklama "Vurgunculuğa, gericiliğe, despotizme, emperyalizme teslim olmayacağız. Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkacağız, bu kazanımları daha ileriye taşıyacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 99 yılında, haydi Cumhuriyeti savunmaya" denilerek sona erdi.

 

Bildirinin tam metni:

Kahrolsun İstibdat Yaşasın Cumhuriyet!

Bugün Cumhuriyetimizin 99. yıldönümü. Coşkuyla kutluyoruz. Türkiye halkı, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde harekete geçerek:

• Emperyalist işgale karşı ulusal kurtuluş savaşını başarıya ulaştırdı. Türkiye’nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü sağladı.

• Padişahlığa son vererek halkın egemenliğini ilan etti. Kişi yönetimi yerine Meclis yönetimine geçti. Saraya, beylere, ağalara kul edilen insanlarımızın eşitliğini tanıdı; yurttaş haklarını getirdi.

• Halifeliğe son vererek laikliği benimsedi. Ortaçağ hurafelerinin devlet işlerine ve toplum yaşamına hükmetmesinin yolunu kapadı, aklın bilimin ve çağdaşlığın yolunu açtı. Medreseleri kapatıp modern eğitime geçti.

• Kadın haklarını kabul etti. Kadınların toplum yaşamının her alanında eşit ve özgür yurttaş olarak yer almasına yönelik mücadelenin önünü açtı.

• Barışı ilke edindi. Komşu halklarla eşitliğe ve karşılıklı faydaya dayanan dostluğu sağladı.

• Savaşlarla harap olmuş topraklarda ülkenin ekonomik olarak ilerlemesi için kamunun güçlü bir şekilde devreye girmesini sağladı. Fabrikalar kurdu, yerli üretimi teşvik etti.


İşçiler, şehir ve köy emekçileri, aydınlar, kadın erkek, genç yaşlı yurttaşlar Cumhuriyetin getirdiği bu hakları sonraki yıllarda sabırlı bir mücadele vererek sosyal kazanımlarla pekiştirdiler. Anayasaya Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız, demokratik laik sosyal hukuk devleti olduğu ilkesini yazdırdılar. Ne var ki, emperyalizmle işbirliği yapan gerici iktidar sahiplerinin sinsi saldırısı sonucunda bugün Cumhuriyetin bütün kazanımları tehlikeye düşmüş bulunuyor.

• Bugün ABD emperyalizmi Türkiye’yi kuşatmaya çalışıyor. Gerici ve saldırgan ABD-NATO emperyalizmi, Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı tehdit ediyor. Bölüp parçalayıp gerici ortaçağ zihniyetine teslim ettiği ülkeler gibi Türkiye’yi de böl parçala yönet taktiğiyle kontrol altına almayı hedefliyor. Bağımsızlığımız ve bütünlüğümüz hem doğrudan ABD-NATO’nun, hem de ABD-NATO güdümlü gerici darbeci ve bölücü terör çetelerinin ağır saldırısı altında.

• Ekonomide toplumcu/kamucu bir yönelim olmadığından kriz üstüne kriz yaşıyoruz. On yıllardır ekonomide kamulaştırmayı ve kamunun yeni fabrikalar kurmasını talep ediyoruz. Hükûmet, kamuya ait yeni fabrikalar kurmak yerine, elimizde avucumuzda ne varsa satıp savıyor. Şeker fabrikaları satıldı, şeker ateş pahası. Et ve balık kurumu satıldı, halkımız ete hasret kadı.
 

• Cumhuriyet Anayasasına aykırı olarak halkın egemenliğine darbe indirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi yerine tek kişinin iradesi hâkim kılındı. Bu da ülkeyi bir felakete doğru sürüklüyor.

• Laiklik delik deşik edilerek Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketine çevriliyor. Aklın bilimin çağdaşlığın yerini hurafeler alıyor, modern eğitim yerine imam hatip okulları ve medreseler dayatılıyor.

• İşçilerin, çiftçilerin, küçük üreticilerin bütün hakları gasbediliyor. Emperyalizmle gümrük birliğine girilerek tarım ve sanayi yok ediliyor, özelleştirmeler ve taşeronlaştırma yoluyla bütün toplum yabancı ve yerli küçücük bir vurguncular oligarşisinin kölesi durumuna düşürülüyor. İşsizliğe mahkûm edilen gençlik geleceksiz bırakılıyor. Sömürüyü ve yoksulluğu kader sayan sadaka toplumu yaratılıyor. Maden işçilerinin hiçbir tedbir alınmadan göz görerek ölüme gönderildiği işçi katliamlarına fıtrat deniyor, kader planı deniyor.

• Kadınlar köleleştiriliyor, cinayet, şiddet ve baskıyla toplum yaşamının dışına itiliyor, yaşamı ve ufku evle sınırlandırılıyor.


Değerli yurttaşlar, Cumhuriyetimizin 99. yılında bütün kazanımlarımıza sahip çıkmak vazgeçilmez bir önem taşıyor. Bütün yurttaşlarımızı Cumhuriyeti savunmaya çağırıyoruz.

Cumhuriyeti savunmak, bağımsız ve bütün vatanı savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, laik ve demokratik Türkiye’yi savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, işçi ve emekçi haklarını savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, kadın haklarını savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, gençliği çocukları savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, çiftçileri küçük üreticileri savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, bağımsız tarım ve sanayiyi korumak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, toplumcu ekonomiyi savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünlüğünü savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, ayaklar altına alınan düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü savunmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, emperyalizmin uzantısı gerici darbeci ve bölücü terör çetelerine karşı uygulanacak hukukun ilerici yurtsever insanları tasfiye etmek için kullanılmasına son vermek demektir.

Cumhuriyeti savunmak, NATO’dan çıkmak, Amerikan üslerine el koymak, emperyalist saldırıya karşı direnen Suriye, Irak, İran ve Rusya’yla kesin dostluk kurmak demektir.

Cumhuriyeti savunmak, bütün ulusal demokratik güçlerin ortak iktidarını, antiemperyalist birleşik halk hükümetini savunmak demektir.
Cumhuriyeti savunmak, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı zafer kazanmaya cesaret etmek demektir.


İşçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin tüm yurttaşların geleceği için sabırla Cumhuriyeti savunmaya devam edeceğiz. Vurgunculuğa, gericiliğe, despotizme, emperyalizme teslim olamayacağız. Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkacağız, bu kazanımları daha ileriye taşıyacağız.


Türkiye Cumhuriyetinin 99. yılında, haydi Cumhuriyeti savunmaya!