Çin Devrimi 74 yaşında

01 Ekim 2023

Çin halkının emperyalizme, işbirlikçi kapitalizme ve feodalizme karşı demokratik halk devrimi 1 Ekim 1949’da zafere ulaştı ve Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Komünist Partisinin öncülüğünde işçi sınıfının ve bütün ulusal sınıfların ortak yönetimi olarak bağımsızlığı sağladı, emperyalizme ve işbirlikçilerine ait stratejik işletmeleri devletleştirdi, köklü bir toprak reformu yaptı. Hızla sanayileşme ve tarımda kooperatifleşme hareketiyle sosyalizme yöneldi. Dünyanın en yoksul ülkelerinden birini modernleştirdi, emekçi halkın refahını adım adım geliştirdi, ileri teknolojiye sahip bir ülke olarak öne çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti, bütün zorluklara, çalkantılara, gelgitlere, ödünlere rağmen emperyalizmin ülkeyi bağımsızlık ve sosyalizm çizgisinden uzaklaştırma komplolarını, şantajlarını, baskı ve hilelerini boşa çıkardı. Yeni sömürge olmayı reddetti, ülkenin bütünlüğünü ve bağımsız kalkınma hedefini korudu.

Çin Halk Cumhuriyeti, sömürgeciliğin ve emperyalizmin pençesinden kurtulup bağımsız kalkınma yoluna girmek isteyen ülkelerin destekçisi oldu. Kuşak ve Yol projesiyle barışçı bütün ülkelere karşılıklı kazanca dayalı yeni bir ortak ekonomik gelişme imkânı sundu. Şanghay İşbirliği Örgütü, BRİCS, Yeni Kalkınma Bankası gibi girişimlerle dünyayı emperyalizmin tek merkezli / tek kutuplu karanlığından çıkarma, hegemonyacılığı reddetme mücadelesinde stratejik bir rol oynadı.

Çin bugün emperyalizmin ve NATO’nun dayatmalarına karşı Rusya, Belarus, Kore, Küba, Suriye ve İran’ı destekliyor. Emperyalizme karşı bağımsızlıklarını ve egemenliklerini savunmaya çalışan Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle dayanışmasını güçlendiriyor. Türkiye’yle ilişkilerini geliştiriyor.

Türkiye’nin istibdada karşı 1908 devriminden, Çin’in emperyalizme ve feodalizme karşı 1911 Cumhuriyet devriminden, Türkiye’nin sömürgeci işgale ve padişahlığa karşı 1920-1923 Ulusal Kurtuluş ve Cumhuriyet devriminden bu yana Türkiye ve Çin halklarının ortak bir kaderi paylaştığını söyleyebiliriz.

Çin Halk Cumhuriyetinin 74. yılı kutlu olsun. Bu yıl dönümünün Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki dostluğun pekişmesine vesile olmasını diliyoruz.