Bu memleket bizim, Alamos Gold defol!

06 Ağustos 2019
Bu memleket bizim, Alamos Gold defol!

Kanada, Meksika, Türkiye ve ABD’de değerli maden arama faaliyetleri yürüten Kanada merkezli Alamos Gold isimli şirket faaliyet yürüttüğü her yerde çevreyi ve doğayı yakıp yıkıyor, insan sağlığını hiçe sayıyor. Aç gözlü kapitalizm bu faaliyetlerini insana ve çevreye zararlı kimyasallar kullanarak gerçekleştiriyor. Ahtapot kolları gibi dünyayı sarıyor, çevrede yaşayan insanların hayatını zehirliyor, ağaçları kesiyor, ormanları yok ediyor, ormanda yaşayan canlı türlerini katlediyor.

Çevre düşmanı AKP!
Bu şirket AKP iktidarının insana, çevreye ve hayata düşman politikaları doğrultusunda Çanakkale’deki Kaz Dağlarında uzun bir süredir altın arama faaliyeti yürütüyor. Türkiye'nin ciğerleri Kaz Dağlarını delik deşik ediyor; insanımızı, çevremizi ve geleceğimizi boğuyor, yok ediyor.

AKP iktidarının çevre düşmanlığı 17 yıl boyunca şehirlerin betonlaştırılması ile başladı, Karadeniz Sahil Yolu, 3. Köprü, Gezi Parkına yönelik saldırı ile sürdü. İktidar, daha farklı kaynaklarla halledebilecek enerji üretimi bahanesiyle Anadolu'nun binlerce yıllık nehirlerinin önüne barajlar kurdu, nehirlerin çevresindeki hayatı öldürdü. Bunlarla yetinmeyen sermaye dostu AKP, Kaz Dağlarını Kanadalı kapitalistlere peşkeş çekti, Salda Gölünü yandaşı şirketlere ihale etti.

Mücadele eden halkımız kazanacak!
Unutmamak gerekir, bu çalışkan, bu direngen halk bu güzel memleketi ne AKP’nin insan ve çevre düşmanı politikalarına, ne de bu toprakların üzerine akbabalar gibi çökmeye çalışan emperyalist şirketlere bırakır. Şehirleri beton kirliliği ile örtmeye çalışan çevre düşmanı talancı zihniyetin politikaları er geç boşa çıkartılacaktır. İnsanlık doğa ile uyumlu, sömürünün olmadığı bir düzen kuracaktır.

Bu mücadelenin sonunu “Türkler iyi taş taşır” diyen emperyalist kibir ve vurguncu-talancı işbirlikçiler değil; bugün Kaz Dağlarında çevre için mücadele eden halkımız belirleyecektir.