Amerikancı gericilik güçleri ve Mısırlı devrimciler

06 Temmuz 2013
Amerikancı gericilik güçleri ve Mısırlı devrimciler

Mısır'da kadın erkek, genç yaşlı milyonlarca emekçi 30 Haziran'da başlattıkları görülmemiş genişlikteki isyanla 3 Temmuz'da Amerikancı politik İslam diktatörlüğünü devirdi.

Emperyalist savaş blokunun bölge ve dünya çapındaki egemenlik planlarının kilit öğesi olan Büyük Ortadoğu Projesi'ne ağır darbe indiren bu gelişme, Türkiye'de egemen kapitalist medyanın tek sesli korosunun sistemli ideolojik saldırısına uğradı. Saldırı tek tip ortak başlıklar, yalan haberler ve çarpıtılmış yorumlarla sürüyor.

AKP'nin “darbe” yaygarası
Emperyalizmin ve siyonizmin hizmetkârı gerici-faşist Müslüman Kardeşler diktatörlüğünün en yakın müttefiki AKP'nin emriyle Mısır halkına nefret kusan ve halk devriminin ikinci atılımını “demokrasiye karşı askerî darbe” olarak tahrif eden işbirlikçi medya, ne yazık ki, solun kimi kesimlerini etkilemeyi başardı.Amerikancı söylem

Amerikan emperyalizminin, politik gelişmeleri sınıfsal temelinden koparan, hangi eylemin hangi sınıfın programına hizmet ettiği sorusunu bir yana atarak her şeyi sahte “demokrasi ve diktatörlük” ikiliğine hapseden söylemi, sosyalist Sovyetler Birliği'nin kapitalist karşıdevrimlerle çökertilmesinden bu yana devrimci bilinçlerini ve ideolojik bağımsızlıklarını yitiren kimilerinin kafasını iyice karıştırmış görünüyor.

Amerikancı söyleme teslim olanlar
Emperyalist ve kapitalist güçleri, sırf devrimci ve ilerici güçlere en antidemokratik dayatmaların uygulandığı sahte seçimleri güya kazandı diye “demokratik” sayan, meşruluğunu kaybetmiş totaliter egemenlerin sömürü ve zulmüne karşı isyan eden işçi ve köylü kitlelerini ise “darbeci” ilan eden bu söyleme teslim olanları, şu anda AKP'yle aynı dili konuşuyor olmak bile kendilerine getiremiyor.

Kafası karışanlar, Mısır nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan isyancı işçi ve emekçi kitlelerinin ağır baskısı altında kalan Mısır ordusunun, isyancı muhalefetle diyalog kurmasını, halkın talepleri doğrultusunda davranmasını, silahlarını halka değil, halk düşmanı gericilere çevirmesini, Amerikancı politik İslamcı şefleri tutuklamasını ve şeriatçı beyin yıkama televizyonlarını kapatmasını bile tıpkı AKP gibi “darbecilik” olarak tanımlıyorlar.

Mısırlı devrimcilerin yaklaşımı
Oysa başta Mısır Komünist Partisi olmak üzere Mısır'ın bütün devrimci demokratik, ilerici ve yurtsever güçleri Mısır'da gerici-faşist diktatörlüğün halk tarafından yıkılmasını devrimci bir atılım olarak görüyor ve ordunun şu anda halkın yanında tutum almasını destekliyorlar.

Marksist-Leninist öğretiyi hatırlayın
Ülkemizde doğal olarak Mısır halkının devriminin yanında yer alan komünistlerin ve ilerici güçlerin değerlendirmelerini, dürüst bilim insanlarının somut çözümlemelerini (örnek olarak bakınız, Fikret Başkaya'nın “Mısır: Devrimin ikinci raundu” başlıklı yazısı) hiç dikkate almadan AKP'nin imdadına koşan, kafalarını Amerikan emperyalist söyleminin işgaline terk edenleri bir kez daha düşünmeye ve silkinmeye çağırmak üzere, Mısır Komünist Partisi'nin yaptığı değerlendirmeyi tam metin olarak sunuyoruz.

***

Büyük Mısır Halkı'nın Devrim Zaferi
Partimiz, kahraman Mısır halk kitlelerini tiranlık, mezhepçilik ve azgelişmişlik güçlerine karşı kazandıkları sevindirici zafer ve büyük galibiyet nedeniyle kutluyor. Büyük Mısır halkı, bugün, tarihinin tiksindirici bir sayfasını dürüp attı ve gerçek demokrasi, insan onuru, sosyal adalet ve halk çoğunluğuna dayanan açık modern sivil toplum hedeflerine ulaşmayı amaçlayan yürüyüşüne yeniden başladı. Yeminine sadık kalmayan, verdiği sözlerden dönen, vatanın ve halkın menfaatlerini çiğneyen cumhurbaşkanını tahttan indirdi. Böylece, 25 Ocak 2011'den beri süregelen mücadelelerini ve devrimini, kendi özlemlerine, umutlarına ve zamanın sınamasından geçmiş yüce gönüllü uygar niteliğine daha uygun bir biçime kavuşturarak taçlandırdı.

Bu isyancı halk kitlelerinin kesin iradesi, sürekli ısrarı ve on milyonlarca insan hâlinde eşi benzeri olmayan bir şekilde günlerce kesintisiz gösteri yapması olmasaydı, bu zafer elde edilemezdi.

Kahraman silahlı kuvvetlerimiz halka, halkın özgür ve onurlu yaşama hakkına derin bağlılığını, kesin sadakatini yeniden gösterdi. Böylece, halkın taleplerine karşılık verdi, halkın devrimci mücadelesiyle etkileşime girdi, halkın koruyucu kalkanı olan, onun taleplerini ve hedeflerini yerine getiren bir güç olarak halkın yanında durdu.

Görkemli çabalarıyla devrimi yeniden ateşleyen isyancı gençler, karanlığın tümenleri tarafından tezgâhlanan komplolarla boğazı sıkılan devrimi, zengin hayal güçleri, zekâ fışkıran uyanıklıkları ve olgun kavrayış güçleriyle yeniden canlandırdı. Temerrüd (İsyan) hareketi, topladığı imzalarla halk kitlelerine esin kaynağı oldu, onların eylem gücünü ve muazzam enerjisini harekete geçirdi.

Bütün siyasal güçlerin, devrimci gençliğin, silahlı kuvvetlerin, Mısır'ın iki temel din kurumu olan El Ezher ile Aziz Markos Kilisesi başkanlarının üzerinde anlaştığı yol haritasının açıklanmış olması, uygar ulusumuzun niteliğine, geleneklerine ve kimliğine uygun ulusal bir mutabakatın göstergesidir.

Açıklanan yol haritası, devrimi doğru rotasına oturtarak halkın özlemlerine uygun sivil demokratik bir anayasa yazımının ve geçiş döneminde ulusal teknokratlar hükümetinin kurulmasının yolunu açtı. Partimiz, emekçi sınıfların taleplerini gerçekleştirmeyi ve onurlu, güvenli yaşama haklarını sağlamayı gündemin birinci konusu yapmak ve bu yolda derhal eyleme geçmek için çağrıda bulunuyor.

Partimiz, ayrıca, Mursi ile birlikte, grubundaki kilit isimlerin ve Mısır halkının kanını döken terörist müttefiklerinin derhal adaletin önüne çıkarılmasını talep ediyor.

Mısır Komünist Partisi, Mısır halk kitlelerine meydanlarda kalma çağrısında bulunuyor. Devrimin kesin zaferini sağlamak ve düşmanların bütün komplolarını boşa çıkarmak için nöbete devam etmek zorunludur.

Yaşasın Mısır Halkının Mücadelesi!

Yaşasın Görkemli Devrim!

3 Temmuz 2013

Mısır Komünist Partisi